Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
6-(2-chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
249-587-7 29366-77-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cinnamomum loureirii, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cinnamomum loureirii, Lauraceae.
307-474-0 97659-68-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3,6-dihydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
262-187-7 60335-71-9
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
213-853-0 1034-01-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
(2R)-Oxiranecarboxylic acid, methyl ester
601-036-5 111058-32-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Styleze W-20
437-650-3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Ethanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-, branched
294-139-6 91673-24-4
Flam. Gas 2
Notified C&L View details
4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid
246-813-6 25311-20-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethane-1,2-disulphonic acid, compound with 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine (1:1)
215-019-1 1257-78-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide
266-994-5 67747-09-5
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Thallium hydrogen carbonate
249-868-4 29809-42-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Adenosine 5'-triphosphate
200-283-2 56-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite
275-126-4 71011-26-2
Not Classified
Notified C&L View details
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
4-(4-nitrophenylazo)-1-naphthol
226-129-4 5290-62-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-bromophenyl)-2-chloroethan-1-one
224-134-6 4209-02-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
223-418-7 3883-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-methyl-1H-indole-3-ethylamine
220-347-3 2731-06-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amides, vegetable-oil, N,N-bis(hydroxyethyl)
268-952-1 68155-26-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl-3-methoxyacrylate
BETA-METHOXYACRYLSÄURE METHYLESTER
412-900-4 5788-17-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
pethoxamid (ISO); 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamide
600-765-6 106700-29-2
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate
218-276-8 2104-64-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
m-xylene-α,α'-diol
210-934-2 626-18-6
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, rape-oil, hydrogenated, magnesium salts
294-323-6 91697-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
[2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
218-197-9 2074-53-5
Skin Sens. 1B
GHS07
Notified C&L View details
2-HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE ACETATE SUCCINATE
615-255-9 71138-97-1
Not Classified
Notified C&L View details
Nordazepam
214-123-4 1088-11-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
2,4-dinonylphenol
205-310-1 137-99-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-amino-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
607-337-8 2419-56-9
Not Classified
Notified C&L View details
4-[[4-[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulphonyl]phenyl]amino]-4-oxoisocrotonic acid
253-551-6 37560-05-7
Not Classified
Notified C&L View details
3-Chloro-2,6-dimethylaniline hydrochloride
615-791-3 72725-98-5
GHS07
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-(2-methoxyethoxy)-6-[methyl(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt
285-886-9 85154-05-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
228-090-9 6120-95-2
GHS07
Notified C&L View details
Silicic acid, barium salt
235-746-8 12650-28-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-2-nitrophenol
207-168-6 446-36-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diethylbenzylidene malonate dimethicone
606-621-9 207574-74-1
Acute Tox. 2
Aquatic Chronic 4
GHS06
Notified C&L View details
Furan-3,4-diyldimethanol
238-505-5 14496-24-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Trimethyl(1-methylethoxy)silane
217-372-7 1825-64-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Crimidine
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with nonylphenol and triethylenetetramine
921-545-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated
263-131-4 61790-39-4
Not Classified
Notified C&L View details
Trimethylsilyl benzenesulphonate
241-833-1 17882-06-3
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Ethyl chloro[(4-methoxyphenyl)hydrazono]acetate
608-053-7 27143-07-3
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
225-214-3 4722-98-9
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Gonadotropin, chorionic
232-660-2 9002-61-3
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
(E)-hex-4-en-1-ol
213-188-6 928-92-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Isometheptene
207-959-6 503-01-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Dicycloverine
201-009-4 77-19-0
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2