Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
hydrogen
215-605-7 1333-74-0 001-001-00-9 View details
aluminium lithium hydride
240-877-9 16853-85-3 001-002-00-4 View details
sodium hydride
231-587-3 7646-69-7 001-003-00-X View details
calcium hydride
232-189-2 7789-78-8 001-004-00-5 View details
lithium
231-102-5 7439-93-2 003-001-00-4 View details
n-hexyllithium
404-950-0 21369-64-2 003-002-00-X View details
(2-methylpropyl)lithium
isobutyllithium
440-620-2 920-36-5 003-003-00-5 View details
beryllium 231-150-7 7440-41-7 004-001-00-7 View details
beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex 004-002-00-2 View details
beryllium oxide
215-133-1 1304-56-9 004-003-00-8 View details
boron trifluoride
231-569-5 7637-07-2 005-001-00-X View details
boron trichloride
233-658-4 10294-34-5 005-002-00-5 View details
boron tribromide
233-657-9 10294-33-4 005-003-00-0 View details
trialkylboranes
005-004-00-6 View details
trialkylboranes, liquid
005-004-01-3 View details
trimethyl borate 204-468-9 121-43-7 005-005-00-1 View details
dibutyltin hydrogen borate 401-040-5 75113-37-0 005-006-00-7 View details
boric acid 234-343-4 11113-50-1 005-007-00-2 View details
boric acid 233-139-2 10043-35-3 005-007-00-2 View details
diboron trioxide
boric oxide
215-125-8 1303-86-2 005-008-00-8 View details
tetrabutylammonium butyltriphenylborate 418-080-4 120307-06-4 005-009-00-3 View details
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 422-050-6 118612-00-3 005-010-00-9 View details
tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1 005-011-00-4 View details
disodium tetraborate, anhydrous
boric acid, disodium salt
215-540-4 1330-43-4 005-011-00-4 View details
orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 005-011-00-4 View details
disodium tetraborate decahydrate
borax decahydrate
215-540-4 1330-43-4 005-011-01-1 View details
disodium tetraborate pentahydrate
borax pentahydrate
215-540-4 1330-43-4 005-011-02-9 View details
diethyl{}{4-[1,5,5-tris(4-diethylaminophenyl)penta-2,4-dienylidene]cyclohexa-2,5-dienylidene}}ammonium butyltriphenylborate 418-070-1 141714-54-7 005-012-00-X View details
diethylmethoxyborane
425-380-9 7397-46-8 005-013-00-5 View details
4-formylphenylboronic acid
438-670-5 87199-17-5 005-014-00-0 View details
1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) 414-380-4 140681-55-6 005-015-00-6 View details
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 005-016-00-1 View details
sodium perborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
239-172-9 15120-21-5 005-017-00-7 View details
sodium peroxometaborate
sodium peroxoborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-017-00-7 View details
sodium perborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
239-172-9 15120-21-5 005-017-01-4 View details
sodium peroxometaborate
sodium peroxoborate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-017-01-4 View details
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
239-172-9 15120-21-5 005-018-00-2 View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-018-00-2 View details
perboric acid, sodium salt, tetrahydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
234-390-0 11138-47-9 005-018-00-2 View details
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate 239-172-9 15120-21-5 005-018-01-X View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate 231-556-4 7632-04-4 005-018-01-X View details
perboric acid, sodium salt, tetrahydrate 234-390-0 11138-47-9 005-018-01-X View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate
sodium peroxoborate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-019-00-8 View details
perboric acid, sodium salt, monohydrate
perboric acid, sodium salt
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
234-390-0 11138-47-9 005-019-00-8 View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate
sodium peroxoborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-019-01-5 View details
perboric acid, sodium salt, monohydrate
perboric acid, sodium salt
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
234-390-0 11138-47-9 005-019-01-5 View details
disodium octaborate tetrahydrate
disodium octaborate anhydrous
234-541-0 12008-41-2 005-020-00-3 View details
carbon monoxide
211-128-3 630-08-0 006-001-00-2 View details
phosgene
carbonyl chloride
200-870-3 75-44-5 006-002-00-8 View details
carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 006-003-00-3 View details
calcium carbide
200-848-3 75-20-7 006-004-00-9 View details
thiram (ISO)
tetramethylthiuram disulphide
205-286-2 137-26-8 006-005-00-4 View details
hydrogen cyanide
hydrocyanic acid
200-821-6 74-90-8 006-006-00-X View details
hydrogen cyanide ...%
hydrocyanic acid ...%
200-821-6 74-90-8 006-006-01-7 View details
salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex
006-007-00-5 View details
antu (ISO)
1-(1-naphthyl)-2-thiourea
201-706-3 86-88-4 006-008-00-0 View details
1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate
Isolan
204-318-2 119-38-0 006-009-00-6 View details
5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate
Dimetan
204-525-8 122-15-6 006-010-00-1 View details
carbaryl (ISO)
1-naphthyl methylcarbamate
200-555-0 63-25-2 006-011-00-7 View details
ziram (ISO)
zinc bis dimethyldithiocarbamate
205-288-3 137-30-4 006-012-00-2 View details
metam-sodium (ISO)
sodium methyldithiocarbamate
205-293-0 137-42-8 006-013-00-8 View details
nabam (ISO)
disodium ethylenebis(N,N'-dithiocarbamate)
205-547-0 142-59-6 006-014-00-3 View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
206-354-4 330-54-1 006-015-00-9 View details
propoxur (ISO)
2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate
2-isopropoxyphenyl methylcarbamate
204-043-8 114-26-1 006-016-00-4 View details
aldicarb (ISO)
2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
204-123-2 116-06-3 006-017-00-X View details
aminocarb (ISO)
4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate
217-990-7 2032-59-9 006-018-00-5 View details
di-allate (ISO)
S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate
218-961-1 2303-16-4 006-019-00-0 View details
barban (ISO)
4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
202-930-4 101-27-9 006-020-00-6 View details
linuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
206-356-5 330-55-2 006-021-00-1 View details
decarbofuran (ISO)
2,3-dihydro-2-methylbenzofuran-7-yl methylcarbamate
1563-67-3 006-022-00-7 View details
mercaptodimethur (ISO)
methiocarb (ISO)
3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate
217-991-2 2032-65-7 006-023-00-2 View details
proxan-sodium (ISO)
sodium O-isopropyldithiocarbonate
205-443-5 140-93-2 006-024-00-8 View details
allethrin
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
bioallethrin
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
209-542-4 584-79-2 006-025-00-3 View details
esbiothrin
S-bioallethrin
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
249-013-5 28434-00-6 006-025-00-3 View details
carbofuran (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate
216-353-0 1563-66-2 006-026-00-9 View details
dinobuton (ISO)
2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl isopropyl carbonate
213-546-1 973-21-7 006-028-00-X View details
dioxacarb (ISO)
2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate
230-253-4 6988-21-2 006-029-00-5 View details
EPTC (ISO)
S-ethyl dipropylthiocarbamate
212-073-8 759-94-4 006-030-00-0 View details
formetanate (ISO)
3-[(EZ)-dimethylaminomethyleneamino]phenyl methylcarbamate
244-879-0 22259-30-9 006-031-00-6 View details
monolinuron (ISO)
3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
217-129-5 1746-81-2 006-032-00-1 View details
metoxuron (ISO)
3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
243-433-2 19937-59-8 006-033-00-7 View details
pebulate (ISO)
N-butyl-N-ethyl-S-propylthiocarbamate
214-215-4 1114-71-2 006-034-00-2 View details
pirimicarb (ISO)
2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate
245-430-1 23103-98-2 006-035-00-8 View details
benzthiazuron (ISO)
1-benzothiazol-2-yl-3-methylurea
217-685-9 1929-88-0 006-036-00-3 View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
220-113-0 2631-37-0 006-037-00-9 View details
sulfallate (ISO)
2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate
202-388-9 95-06-7 006-038-00-4 View details
tri-allate (ISO)
S-2,3,3-trichloroallyl diisopropylthiocarbamate
218-962-7 2303-17-5 006-039-00-X View details
3-methylpyrazol-5-yl-dimethylcarbamate
monometilan
2532-43-6 006-040-00-5 View details
dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 006-041-00-0 View details
monuron (ISO)
3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
205-766-1 150-68-5 006-042-00-6 View details
3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate
monuron-TCA
620-358-7 140-41-0 006-043-00-1 View details
isoproturon (ISO); 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
251-835-4 34123-59-6 006-044-00-7 View details
methomyl (ISO)
1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate
240-815-0 16752-77-5 006-045-00-2 View details
bendiocarb (ISO)
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate
245-216-8 22781-23-3 006-046-00-8 View details
bufencarb (ISO)
reaction mass of 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1-ethylpropyl)phenyl N-methylcarbamate
620-359-2 8065-36-9 006-047-00-3 View details
ethiofencarb (ISO)
2-(ethylthiomethyl)phenyl N-methylcarbamate
249-981-9 29973-13-5 006-048-00-9 View details
dixanthogen
O,O-diethyl dithiobis(thioformate)
207-944-4 502-55-6 006-049-00-4 View details
1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate
fenuron-TCA
4482-55-7 006-050-00-X View details
ferbam (ISO)
iron tris(dimethyldithiocarbamate)
238-484-2 14484-64-1 006-051-00-5 View details
formetanate hydrochloride
3-(N,N-dimethylaminomethyleneamino)phenyl N-methylcarbamate
245-656-0 23422-53-9 006-052-00-0 View details
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
220-114-6 2631-40-5 006-053-00-6 View details
mexacarbate (ISO)
3,5-dimethyl-4-dimethylaminophenyl N-methylcarbamate
206-249-3 315-18-4 006-054-00-1 View details
xylylcarb (ISO)
3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamate
3,4-xylyl methylcarbamate
MPMC
219-364-9 2425-10-7 006-055-00-7 View details
metolcarb (ISO)
m-tolyl methylcarbamate
MTMC
214-446-0 1129-41-5 006-056-00-2 View details
nitrapyrin (ISO)
2-chloro-6-trichloromethylpyridine
217-682-2 1929-82-4 006-057-00-8 View details
noruron (ISO)
1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7-methanoinden-5-yl)urea
2163-79-3 006-058-00-3 View details
oxamyl (ISO)
N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-methylcarbamate
245-445-3 23135-22-0 006-059-00-9 View details
oxycarboxin (ISO)
2,3-dihydro-6-methyl-5-(N-phenylcarbamoyl)-1,4-oxothiine 4,4-dioxide
226-066-2 5259-88-1 006-060-00-4 View details
S-ethyl N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamatehydrochloride
prothiocarb hydrochloride
243-193-9 19622-19-6 006-061-00-X View details
methyl 3,4-dichlorophenylcarbanilate
SWEP.
620-362-9 1918-18-9 006-062-00-5 View details
thiobencarb (ISO)
S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate
248-924-5 28249-77-6 006-063-00-0 View details
thiofanox (ISO)
3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanone-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
254-346-4 39196-18-4 006-064-00-6 View details
3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
triamid
15271-41-7 006-065-00-1 View details
vernolate (ISO)
S-propyl dipropylthiocarbamate
217-681-7 1929-77-7 006-066-00-7 View details
XMC
3,5-xylyl methylcarbamate
607-955-8 2655-14-3 006-067-00-2 View details
diazomethane
206-382-7 334-88-3 006-068-00-8 View details
thiophanate-methyl (ISO)
1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene
245-740-7 23564-05-8 006-069-00-3 View details
furmecyclox (ISO)
N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide
262-302-0 60568-05-0 006-070-00-9 View details
cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate
401-620-8 87731-18-8 006-071-00-4 View details
prosulfocarb(ISO)
S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate
401-730-6 52888-80-9 006-072-00-X View details
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 006-073-00-5 View details
2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
402-440-2 2094-99-7 006-074-00-0 View details
mancozeb (ISO)
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
616-995-5 8018-01-7 006-076-00-1 View details
maneb (ISO)
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
235-654-8 12427-38-2 006-077-00-7 View details
zineb (ISO)
zinc ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
235-180-1 12122-67-7 006-078-00-2 View details
disulfiram
tetraethylthiuramdisulfide
202-607-8 97-77-8 006-079-00-8 View details
tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 006-080-00-3 View details
zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 006-081-00-9 View details
zinc bis(diethyldithiocarbamate)
238-270-9 14324-55-1 006-082-00-4 View details
butocarboxim (ISO)
3-(methylthio)-2-butanone O-[(methylamino)carbonyl]oxime
252-139-3 34681-10-2 006-083-00-X View details
carbosulfan (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate
259-565-9 55285-14-8 006-084-00-5 View details
fenobucarb (ISO)
2-butylphenyl methylcarbamate
223-188-8 3766-81-2 006-085-00-0 View details
fenoxycarb (ISO)
ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate
276-696-7 72490-01-8 006-086-00-6 View details
furathiocarb (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate
265-974-3 65907-30-4 006-087-00-1 View details
benfuracarb (ISO)
ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate
617-356-3 82560-54-1 006-088-00-7 View details
2-(3-iodoprop-2-yn-1-yloxy)ethyl phenylcarbamate
408-010-0 88558-41-2 006-090-00-8 View details
propineb (ISO)
polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)
620-365-5 9016-72-2 006-091-00-3 View details
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 006-092-00-9 View details
2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)
427-180-7 006-093-00-4 View details
O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate
434-350-4 103122-66-3 006-094-00-X View details
fosetyl-aluminium (ISO)
aluminium triethyl triphosphonate
254-320-2 39148-24-8 006-095-00-5 View details
chlorpropham (ISO)
isopropyl 3-chlorocarbanilate
202-925-7 101-21-3 006-096-00-0 View details
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 006-097-00-6 View details
tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate
429-170-8 134575-17-0 006-098-00-1 View details
N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate
432-520-2 232938-43-1 006-099-00-7 View details
reaction mass of: N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-phenylurea]
N-(4-[[4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl]-N'-cyclohexylurea
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-cyclohexylurea]
423-070-8 006-101-00-6 View details
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate
432-750-3 109202-58-6 006-102-00-1 View details
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octyl]urea
445-760-8 006-103-00-7 View details
ammonia, anhydrous
231-635-3 7664-41-7 007-001-00-5 View details
ammonia ....%
215-647-6 1336-21-6 007-001-01-2 View details
dinitrogen tetraoxide
234-126-4 10544-72-6 007-002-00-0 View details
nitrogen dioxide
233-272-6 10102-44-0 007-002-00-0 View details
chlormequat chloride (ISO)
2-chloroethyltrimethylammonium chloride
213-666-4 999-81-5 007-003-00-6 View details
nitric acid ... %
231-714-2 7697-37-2 007-004-00-1 View details
ethyl nitrite
203-722-6 109-95-5 007-006-00-2 View details
ethyl nitrate
210-903-3 625-58-1 007-007-00-8 View details
hydrazine
206-114-9 302-01-2 007-008-00-3 View details
dicyclohexylammonium nitrite
221-515-9 3129-91-7 007-009-00-9 View details
sodium nitrite
231-555-9 7632-00-0 007-010-00-4 View details
potassium nitrite
231-832-4 7758-09-0 007-011-00-X View details
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 007-012-00-5 View details
1,2-dimethylhydrazine
540-73-8 007-013-00-0 View details
salts of hydrazine 007-014-00-6 View details
O-ethylhydroxylamine
402-030-3 624-86-2 007-015-00-1 View details
butyl nitrite
208-862-1 544-16-1 007-016-00-7 View details
isobutyl nitrite
208-819-7 542-56-3 007-017-00-2 View details
sec-butyl nitrite
213-104-8 924-43-6 007-018-00-8 View details
tert-butyl nitrite
208-757-0 540-80-7 007-019-00-3 View details
pentyl nitrite 207-332-7 463-04-7 007-020-00-9 View details
‘amyl nitrite’, mixed isomers 203-770-8 110-46-3 007-020-00-9 View details
hydrazobenzene
1,2-diphenylhydrazine
204-563-5 122-66-7 007-021-00-4 View details
hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate)
405-030-1 148434-03-1 007-022-00-X View details
sodium 3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)propylcarbamoyl)benzenesulfonate
405-510-0 121216-78-2 007-023-00-5 View details
2-(decylthio)ethylammonium chloride
405-640-8 36362-09-1 007-024-00-0 View details
(4-hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochloride
406-090-1 81880-96-8 007-025-00-6 View details
oxo-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)carbonylacetohydrazide
413-230-5 122035-71-6 007-026-00-1 View details
1,6-bis(3,3-bis((1-methylpentylidenimino)propyl)ureido)hexane
420-190-2 771478-66-1 007-027-00-7 View details
hydroxylammonium nitrate
236-691-2 13465-08-2 007-028-00-2 View details
diethyldimethylammonium hydroxide
419-400-5 95500-19-9 007-029-00-8 View details
oxygen
231-956-9 7782-44-7 008-001-00-8 View details
hydrogen peroxide solution ...%
231-765-0 7722-84-1 008-003-00-9 View details
fluorine
231-954-8 7782-41-4 009-001-00-0 View details
hydrogen fluoride
231-634-8 7664-39-3 009-002-00-6 View details
hydrofluoric acid ... %
231-634-8 7664-39-3 009-003-00-1 View details
sodium fluoride
231-667-8 7681-49-4 009-004-00-7 View details
potassium fluoride
232-151-5 7789-23-3 009-005-00-2 View details
ammonium fluoride
235-185-9 12125-01-8 009-006-00-8 View details
sodium bifluoride
sodium hydrogen difluoride
215-608-3 1333-83-1 009-007-00-3 View details
potassium bifluoride
potassium hydrogen difluoride
232-156-2 7789-29-9 009-008-00-9 View details
ammonium bifluoride
ammonium hydrogen difluoride
215-676-4 1341-49-7 009-009-00-4 View details
fluoroboric acid ... %
240-898-3 16872-11-0 009-010-00-X View details
fluorosilicic acid ... %
241-034-8 16961-83-4 009-011-00-5 View details
alkali fluorosilicates(NH4)
240-968-3 16919-19-0 009-012-00-0 View details
alkali fluorosilicates(K)
240-896-2 16871-90-2 009-012-00-0 View details
alkali fluorosilicates(Na)
240-934-8 16893-85-9 009-012-00-0 View details
fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this annex
009-013-00-6 View details
lead hexafluorosilicate 247-278-1 25808-74-6 009-014-00-1 View details
sulphuryl difluoride
220-281-5 2699-79-8 009-015-00-7 View details
trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 009-016-00-2 View details
trisodium hexafluoroaluminate (cryolite)
239-148-8 15096-52-3 009-016-00-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1