Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
hydrogen
215-605-7 1333-74-0 001-001-00-9 View details
aluminium lithium hydride
240-877-9 16853-85-3 001-002-00-4 View details
sodium hydride
231-587-3 7646-69-7 001-003-00-X View details
calcium hydride
232-189-2 7789-78-8 001-004-00-5 View details
lithium
231-102-5 7439-93-2 003-001-00-4 View details
n-hexyllithium
404-950-0 21369-64-2 003-002-00-X View details
(2-methylpropyl)lithium
isobutyllithium
440-620-2 920-36-5 003-003-00-5 View details
beryllium 231-150-7 7440-41-7 004-001-00-7 View details
beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates, and with those specified elsewhere in this Annex 004-002-00-2 View details
beryllium oxide
215-133-1 1304-56-9 004-003-00-8 View details
boron trifluoride
231-569-5 7637-07-2 005-001-00-X View details
boron trichloride
233-658-4 10294-34-5 005-002-00-5 View details
boron tribromide
233-657-9 10294-33-4 005-003-00-0 View details
trialkylboranes
005-004-00-6 View details
trialkylboranes, liquid
005-004-01-3 View details
trimethyl borate 204-468-9 121-43-7 005-005-00-1 View details
dibutyltin hydrogen borate 401-040-5 75113-37-0 005-006-00-7 View details
boric acid 234-343-4 11113-50-1 005-007-00-2 View details
boric acid 233-139-2 10043-35-3 005-007-00-2 View details
diboron trioxide
boric oxide
215-125-8 1303-86-2 005-008-00-8 View details
tetrabutylammonium butyltriphenylborate 418-080-4 120307-06-4 005-009-00-3 View details
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 422-050-6 118612-00-3 005-010-00-9 View details
tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1 005-011-00-4 View details
disodium tetraborate, anhydrous
boric acid, disodium salt
215-540-4 1330-43-4 005-011-00-4 View details
orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 005-011-00-4 View details
disodium tetraborate decahydrate
borax decahydrate
215-540-4 1330-43-4 005-011-01-1 View details
disodium tetraborate pentahydrate
borax pentahydrate
215-540-4 1330-43-4 005-011-02-9 View details
diethyl{}{4-[1,5,5-tris(4-diethylaminophenyl)penta-2,4-dienylidene]cyclohexa-2,5-dienylidene}}ammonium butyltriphenylborate 418-070-1 141714-54-7 005-012-00-X View details
diethylmethoxyborane
425-380-9 7397-46-8 005-013-00-5 View details
4-formylphenylboronic acid
438-670-5 87199-17-5 005-014-00-0 View details
1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) 414-380-4 140681-55-6 005-015-00-6 View details
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 005-016-00-1 View details
sodium perborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
239-172-9 15120-21-5 005-017-00-7 View details
sodium peroxometaborate
sodium peroxoborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-017-00-7 View details
sodium perborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
239-172-9 15120-21-5 005-017-01-4 View details
sodium peroxometaborate
sodium peroxoborate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-017-01-4 View details
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
239-172-9 15120-21-5 005-018-00-2 View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate sodium peroxoborate hexahydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-018-00-2 View details
perboric acid, sodium salt, tetrahydrate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
234-390-0 11138-47-9 005-018-00-2 View details
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate 239-172-9 15120-21-5 005-018-01-X View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate 231-556-4 7632-04-4 005-018-01-X View details
perboric acid, sodium salt, tetrahydrate 234-390-0 11138-47-9 005-018-01-X View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate
sodium peroxoborate
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-019-00-8 View details
perboric acid, sodium salt, monohydrate
perboric acid, sodium salt
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
[containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
234-390-0 11138-47-9 005-019-00-8 View details
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate
sodium peroxoborate
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
231-556-4 7632-04-4 005-019-01-5 View details
perboric acid, sodium salt, monohydrate
perboric acid, sodium salt
[containing = 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 µm]
234-390-0 11138-47-9 005-019-01-5 View details
disodium octaborate tetrahydrate
disodium octaborate anhydrous
234-541-0 12008-41-2 005-020-00-3 View details
carbon monoxide
211-128-3 630-08-0 006-001-00-2 View details
phosgene
carbonyl chloride
200-870-3 75-44-5 006-002-00-8 View details
carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 006-003-00-3 View details
calcium carbide
200-848-3 75-20-7 006-004-00-9 View details
thiram (ISO)
tetramethylthiuram disulphide
205-286-2 137-26-8 006-005-00-4 View details
hydrogen cyanide
hydrocyanic acid
200-821-6 74-90-8 006-006-00-X View details
hydrogen cyanide ...%
hydrocyanic acid ...%
200-821-6 74-90-8 006-006-01-7 View details
salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex
006-007-00-5 View details
antu (ISO)
1-(1-naphthyl)-2-thiourea
201-706-3 86-88-4 006-008-00-0 View details
1-isopropyl-3-methylpyrazol-5-yl dimethylcarbamate
Isolan
204-318-2 119-38-0 006-009-00-6 View details
5,5-dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate 5,5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate
Dimetan
204-525-8 122-15-6 006-010-00-1 View details
carbaryl (ISO)
1-naphthyl methylcarbamate
200-555-0 63-25-2 006-011-00-7 View details
ziram (ISO)
zinc bis dimethyldithiocarbamate
205-288-3 137-30-4 006-012-00-2 View details
metam-sodium (ISO)
sodium methyldithiocarbamate
205-293-0 137-42-8 006-013-00-8 View details
nabam (ISO)
disodium ethylenebis(N,N'-dithiocarbamate)
205-547-0 142-59-6 006-014-00-3 View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
206-354-4 330-54-1 006-015-00-9 View details
propoxur (ISO)
2-isopropyloxyphenyl N-methylcarbamate
2-isopropoxyphenyl methylcarbamate
204-043-8 114-26-1 006-016-00-4 View details
aldicarb (ISO)
2-methyl-2-(methylthio)propanal-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
204-123-2 116-06-3 006-017-00-X View details
aminocarb (ISO)
4-dimethylamino-3-tolyl methylcarbamate
217-990-7 2032-59-9 006-018-00-5 View details
di-allate (ISO)
S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate
218-961-1 2303-16-4 006-019-00-0 View details
barban (ISO)
4-chlorbut-2-ynyl N-(3-chlorophenyl)carbamate
202-930-4 101-27-9 006-020-00-6 View details
linuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
206-356-5 330-55-2 006-021-00-1 View details
decarbofuran (ISO)
2,3-dihydro-2-methylbenzofuran-7-yl methylcarbamate
1563-67-3 006-022-00-7 View details
mercaptodimethur (ISO)
methiocarb (ISO)
3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl N-methylcarbamate
217-991-2 2032-65-7 006-023-00-2 View details
proxan-sodium (ISO)
sodium O-isopropyldithiocarbonate
205-443-5 140-93-2 006-024-00-8 View details
allethrin
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
bioallethrin
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
209-542-4 584-79-2 006-025-00-3 View details
esbiothrin
S-bioallethrin
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
249-013-5 28434-00-6 006-025-00-3 View details
carbofuran (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate
216-353-0 1563-66-2 006-026-00-9 View details
dinobuton (ISO)
2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenyl isopropyl carbonate
213-546-1 973-21-7 006-028-00-X View details
dioxacarb (ISO)
2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate
230-253-4 6988-21-2 006-029-00-5 View details
EPTC (ISO)
S-ethyl dipropylthiocarbamate
212-073-8 759-94-4 006-030-00-0 View details
formetanate (ISO)
3-[(EZ)-dimethylaminomethyleneamino]phenyl methylcarbamate
244-879-0 22259-30-9 006-031-00-6 View details
monolinuron (ISO)
3-(4-chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea
217-129-5 1746-81-2 006-032-00-1 View details
metoxuron (ISO)
3-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
243-433-2 19937-59-8 006-033-00-7 View details
pebulate (ISO)
N-butyl-N-ethyl-S-propylthiocarbamate
214-215-4 1114-71-2 006-034-00-2 View details
pirimicarb (ISO)
2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamate
245-430-1 23103-98-2 006-035-00-8 View details
benzthiazuron (ISO)
1-benzothiazol-2-yl-3-methylurea
217-685-9 1929-88-0 006-036-00-3 View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
220-113-0 2631-37-0 006-037-00-9 View details
sulfallate (ISO)
2-chloroallyl N,N-dimethyldithiocarbamate
202-388-9 95-06-7 006-038-00-4 View details
tri-allate (ISO)
S-2,3,3-trichloroallyl diisopropylthiocarbamate
218-962-7 2303-17-5 006-039-00-X View details
3-methylpyrazol-5-yl-dimethylcarbamate
monometilan
2532-43-6 006-040-00-5 View details
dimethylcarbamoyl chloride
201-208-6 79-44-7 006-041-00-0 View details
monuron (ISO)
3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
205-766-1 150-68-5 006-042-00-6 View details
3-(4-chlorophenyl)-1,1-dimethyluronium trichloroacetate
monuron-TCA
620-358-7 140-41-0 006-043-00-1 View details
isoproturon (ISO); 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
251-835-4 34123-59-6 006-044-00-7 View details
methomyl (ISO)
1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate
240-815-0 16752-77-5 006-045-00-2 View details
bendiocarb (ISO)
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate
2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate
245-216-8 22781-23-3 006-046-00-8 View details
bufencarb (ISO)
reaction mass of 3-(1-methylbutyl)phenyl N-methylcarbamate and 3-(1-ethylpropyl)phenyl N-methylcarbamate
620-359-2 8065-36-9 006-047-00-3 View details
ethiofencarb (ISO)
2-(ethylthiomethyl)phenyl N-methylcarbamate
249-981-9 29973-13-5 006-048-00-9 View details
dixanthogen
O,O-diethyl dithiobis(thioformate)
207-944-4 502-55-6 006-049-00-4 View details
1,1-dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate
fenuron-TCA
4482-55-7 006-050-00-X View details
ferbam (ISO)
iron tris(dimethyldithiocarbamate)
238-484-2 14484-64-1 006-051-00-5 View details
formetanate hydrochloride
3-(N,N-dimethylaminomethyleneamino)phenyl N-methylcarbamate
245-656-0 23422-53-9 006-052-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2