Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 December 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3,3-dimethyl-2-(pyrimidin-4-yl)butanoic acid
953-252-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-methylphenyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
953-253-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2,5-dimethylfuran-3-yl)methanol
861-594-2 1003-96-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
4-cyclobutylaniline
861-595-8 3158-69-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1-amine
861-596-3 5027-78-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-(bromomethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1,2-oxazole
861-597-9 5262-25-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2,2,4,4-tetramethylpentan-3-amine hydrochloride
861-598-4 7754-40-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(3aR,6aS)-octahydropentalen-2-one
861-600-3 19915-11-8
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-2,2-dimethylbutanal
861-601-9 53840-27-0
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-benzylpyrrolidine-2,3-dione
861-602-4 58486-00-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropylcyclopropane-1-carboxylic acid
861-604-5 60629-92-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(3-hydroxypropyl)urea
861-605-0 71466-11-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-amino-2,4-dimethylpentan-2-ol
861-606-6 91875-44-4
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
[1,3]thiazolo[4,5-b]pyrazin-2-amine
861-607-1 112342-71-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2R)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
861-608-7 121250-04-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-[benzyl(methyl)amino]acetic acid hydrochloride
861-609-2 324795-59-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-amino-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
861-610-8 425704-63-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-6-fluoro-4-nitrophenol
861-611-3 757251-37-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-{[3-(aminomethyl)phenyl]methyl}carbamate hydrochloride
861-612-9 914465-97-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-{1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl}-4-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}-1,2,3,6-tetrahydropyridine
861-613-4 938815-88-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-[4-(1H-indol-3-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carbonyl]-2-(3-methylphenyl)-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
861-615-5 949229-08-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
861-616-0 1016794-97-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(4-chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
861-617-6 1026093-70-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-fluoro-3-iodopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
861-618-1 1036762-16-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylic acid
861-619-7 1038361-67-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-2-(pyridin-4-yl)propan-1-amine
861-620-2 1060815-29-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
861-621-8 1208108-99-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(3-chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
861-622-3 1219368-65-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-methyl-3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazol-4-amine
861-623-9 1549902-67-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-N-methylethane-1-sulfonamide
861-624-4 1785584-02-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-6,6-difluorobicyclo[3.1.0]hexane
861-626-5 1823884-56-5
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
3-(azidomethyl)pyrrolidine hydrochloride
861-803-7 2230808-36-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
1-ethynyl-4-methoxybicyclo[2.2.1]heptane
861-627-0 2260930-71-8
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(bromomethyl)cyclobutyl]carbamate
861-628-6 2287271-88-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(cyclohexylmethyl)[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
861-629-1 2445784-65-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 7-f luoro-3',4'-dimethyl-5'-phenyl-2l4-spi ro[benzo[e][1,2]oxaborinine-2,2'-[1,3,2]oxazaborolidine]-8-carboxylate
861-630-7 2306235-14-1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[8-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]octyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide
861-638-0 1950634-92-0
Acute Tox. 3
Repr. 1A
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
prop-2-ynenitrile
861-640-1 1070-71-9
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
5-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
861-644-3 17288-33-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(3-bromophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
861-654-8 90151-46-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-diazinane dihydrochloride
861-656-9 124072-89-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-methylpyridine-3-sulfonyl chloride
861-659-5 162010-70-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-(5-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)carbamate
861-663-7 322692-47-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-5-bromopyridine-3-sulfonyl chloride
861-667-9 868963-98-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(3-chloropyridin-4-yl)methanamine
861-668-4 870063-65-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-amino-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione hydrochloride
861-676-8 1803603-96-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(5,7-dimethyl-1H-indol-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
953-268-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
953-270-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,6-dibromo-5,7-dimethylquinoline
861-685-7 1692552-04-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-iodopyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
953-271-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1