Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
reaction mass of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)
407-700-9 101408-30-4 029-010-00-3 View details
sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex
412-730-0 150522-10-4 029-011-00-9 View details
sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)
407-340-2 124719-24-0 029-012-00-4 View details
trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 029-013-00-X View details
reaction mass of: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidene)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
2,2'-[[trans-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
419-610-7 171866-24-3 029-014-00-5 View details
copper thiocyanate
214-183-1 1111-67-7 029-015-00-0 View details
copper(II) oxide
215-269-1 1317-38-0 029-016-00-6 View details
dicopper chloride trihydroxide
215-572-9 1332-65-6 029-017-00-1 View details
tetracopper hexahydroxide sulphate hydrate
tetracopper hexahydroxide sulphate
215-582-3 1333-22-8 029-018-00-7 View details
copper flakes (coated with aliphatic acid)
029-019-01-X View details
copper(II) carbonate--copper(II) hydroxide (1:1)
235-113-6 12069-69-1 029-020-00-8 View details
copper dihydroxide
copper(II) hydroxide
243-815-9 20427-59-2 029-021-00-3 View details
bordeaux mixture; reaction products of copper sulphate with calcium dihydroxide
616-932-1 8011-63-0 029-022-00-9 View details
copper sulphate pentahydrate
231-847-6 7758-98-7 029-023-00-4 View details
granulated copper; [particle length: from 0,9 mm to 6,0 mm; par­ticle width: from 0,494 to 0,949 mm]
231-159-6 7440-50-8 029-024-00-X View details
bis(N-hydroxy-N-ni­trosocyclohexylamina­to-O,O’)copper; bis(N-cyclohexyl-dia­zenium-dioxy)-copper; [Cu-HDO]
239-703-4 15627-09-5 029-025-00-5 View details
zinc powder - zinc dust (pyrophoric)
231-175-3 7440-66-6 030-001-00-1 View details
zinc powder - zinc dust (stabilised)
231-175-3 7440-66-6 030-001-01-9 View details
zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 030-003-00-2 View details
diethylzinc
209-161-3 557-20-0 030-004-00-8 View details
dimethylzinc
208-884-1 544-97-8 030-004-00-8 View details
diamminediisocyanatozinc
401-610-3 122012-52-6 030-005-00-3 View details
zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa- and hepta hydrate)
zinc sulphate (anhydrous)
231-793-3 7733-02-0 030-006-00-9 View details
bis(3,5-di-tert-butylsalicylato-O1,O2)zinc
403-360-0 42405-40-3 030-007-00-4 View details
hydroxo(2-(benzenesulfonamido)benzoato)zinc(II)
403-750-0 113036-91-2 030-008-00-X View details
zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate
417-130-2 030-009-00-5 View details
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 030-010-00-0 View details
trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 030-011-00-6 View details
aluminium-magnesium-zinc-carbonate-hydroxide
423-570-6 169314-88-9 030-012-00-1 View details
zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 030-013-00-7 View details
tetrazinc(2+)bis(hexacyanocobalt(3+))diacetate
440-060-9 030-015-00-8 View details
gallium arsenide 215-114-8 1303-00-0 031-001-00-4 View details
arsenic 231-148-6 7440-38-2 033-001-00-X View details
arsenic compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
033-002-00-5 View details
diarsenic trioxide
arsenic trioxide
215-481-4 1327-53-3 033-003-00-0 View details
diarsenic pentaoxide
arsenic pentoxide
arsenic oxide
215-116-9 1303-28-2 033-004-00-6 View details
arsenic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this Annex
033-005-00-1 View details
arsine 232-066-3 7784-42-1 033-006-00-7 View details
tert-butylarsine
423-320-6 4262-43-5 033-007-00-2 View details
selenium 231-957-4 7782-49-2 034-001-00-2 View details
selenium compounds with the exception of cadmium sulphoselenide and those specified elsewhere in this Annex 034-002-00-8 View details
sodium selenite 233-267-9 10102-18-8 034-003-00-3 View details
bromine
231-778-1 7726-95-6 035-001-00-5 View details
hydrogen bromide
233-113-0 10035-10-6 035-002-00-0 View details
hydrobromic acid ... %
035-002-01-8 View details
potassium bromate
231-829-8 7758-01-2 035-003-00-6 View details
2-hydroxyethylammonium perbromide
407-440-6 035-004-00-1 View details
zirconium powder (pyrophoric)
231-176-9 7440-67-7 040-001-00-3 View details
zirconium powder (non pyrophoric)
040-002-00-9 View details
reaction product of 3,5-di-tert-butylsalicylic acid and zirconium oxychloride, dehydrated, basic Zr : DTBS = 1.0 : 1.0 to 1.0 : 1.5
430-610-6 226996-19-6 040-003-00-4 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2