Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
trinickel bis(orthophosphate)
233-844-5 10381-36-9 028-032-00-0 View details
nickel bis(dihydrogen phosphate)
242-522-3 18718-11-1 028-032-00-0 View details
nickel bis(phosphinate)
238-511-8 14507-36-9 028-032-00-0 View details
phosphoric acid, calcium nickel salt
17169-61-8 028-032-00-0 View details
diphosphoric acid, nickel(II) salt
19372-20-4 028-032-00-0 View details
diammonium nickel hexacyanoferrate
74195-78-1 028-033-00-6 View details
nickel dicyanide
209-160-8 557-19-7 028-034-00-1 View details
nickel chromate
238-766-5 14721-18-7 028-035-00-7 View details
nickel(II) silicate
244-578-4 21784-78-1 028-036-00-2 View details
dinickel orthosilicate
237-411-1 13775-54-7 028-036-00-2 View details
nickel silicate (3:4)
250-788-7 31748-25-1 028-036-00-2 View details
trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-)
235-688-3 12519-85-6 028-036-00-2 View details
silicic acid, nickel salt
253-461-7 37321-15-6 028-036-00-2 View details
dinickel hexacyanoferrate
238-946-3 14874-78-3 028-037-00-8 View details
trinickel bis(arsenate)
nickel(II) arsenate
236-771-7 13477-70-8 028-038-00-3 View details
nickel oxalate
208-933-7 547-67-1 028-039-00-9 View details
oxalic acid, nickel salt
243-867-2 20543-06-0 028-039-00-9 View details
nickel telluride
235-260-6 12142-88-0 028-040-00-4 View details
trinickel tetrasulfide
12137-12-1 028-041-00-X View details
trinickel bis(arsenite)
74646-29-0 028-042-00-5 View details
cobalt nickel dioxide
261-346-8 58591-45-0 028-043-00-0 View details
cobalt nickel gray periclase
C.I. Pigment Black 25
C.I. 77332
269-051-6 68186-89-0 028-043-00-0 View details
cobalt nickel oxide
620-395-9 12737-30-3 028-043-00-0 View details
nickel tin trioxide
nickel stannate
234-824-9 12035-38-0 028-044-00-6 View details
nickel triuranium decaoxide 239-876-6 15780-33-3 028-045-00-1 View details
nickel dithiocyanate
237-205-1 13689-92-4 028-046-00-7 View details
nickel dichromate
239-646-5 15586-38-6 028-047-00-2 View details
nickel(II) selenite 233-263-7 10101-96-9 028-048-00-8 View details
nickel selenide 215-216-2 1314-05-2 028-049-00-3 View details
silicic acid, lead nickel salt 68130-19-8 028-050-00-9 View details
nickel arsenide 248-169-1 27016-75-7 028-051-00-4 View details
nickel diarsenide 235-103-1 12068-61-0 028-051-00-4 View details
nickel barium titanium primrose priderite
C.I. Pigment Yellow 157
C.I. 77900
271-853-6 68610-24-2 028-052-00-X View details
nickel dichlorate 267-897-0 67952-43-6 028-053-00-5 View details
ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt
275-897-7 71720-48-4 028-053-00-5 View details
nickel dibromate
238-596-1 14550-87-9 028-053-00-5 View details
dimethylhexanoic acid nickel salt
301-323-2 93983-68-7 028-054-00-0 View details
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel
284-348-0 84852-36-8 028-054-00-0 View details
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
284-347-5 84852-35-7 028-054-00-0 View details
nickel bis(isononanoate)
284-349-6 84852-37-9 028-054-00-0 View details
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel
284-351-7 84852-39-1 028-054-00-0 View details
nickel(II) palmitate
237-138-8 13654-40-5 028-054-00-0 View details
nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2)
258-051-1 52625-25-9 028-054-00-0 View details
nickel(II) neononanoate
300-094-6 93920-10-6 028-054-00-0 View details
bis(.sc.d.sc.-gluconato-O1,O2)nickel
276-205-6 71957-07-8 028-054-00-0 View details
fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts
283-972-0 84776-45-4 028-054-00-0 View details
nickel(II) neoundecanoate
300-093-0 93920-09-3 028-054-00-0 View details
nickel(II) propionate
222-102-6 3349-08-4 028-054-00-0 View details
2-ethylhexanoic acid, nickel salt
231-480-1 7580-31-6 028-054-00-0 View details
nickel bis(benzenesulfonate)
254-642-3 39819-65-3 028-054-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2