Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

The C&L Inventory portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new per-substance separation into harmonised C&L, Seveso directive data, and notified C&L will be made available for searching and in the Infocards as soon as possible thereafter.

Please be aware that it may take a day or so to have everything fully in place, and in the meantime search results using this criteria may be incomplete.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 30 November 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-sulfonamide
862-783-2 2171866-36-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
{4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanol
862-784-8 2248335-36-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-fluorospiro[2.3]hexan-5-amine hydrochloride
862-785-3 2253630-27-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3,3-dimethylbutyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
862-786-9 2375262-44-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
imidazo[1,2-b]pyridazine-3-sulfonamide
862-787-4 2411271-21-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-3-[4-[[(5-fluoro-2-methoxy-heteromonocycl)amino]methyl]phenyl]-1-[(1S)-2,2,2-trihalo-1-methyl-ethyl]substituted-4-carboxamide
Repr. 2
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
5-Bromoquinoxalin-2-ol
862-790-0 183801-93-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-[3-(dimethylamino)-N-methylpropanamido]acetate hydrochloride
953-405-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-[2-(dimethylamino)acetamido]-N-methylpropanamide hydrochloride
953-406-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-oxazepan-2-one
862-791-6 5638-62-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-2,4-dimethylpyrimidine
862-792-1 69696-37-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethan-1-ol
862-793-7 1331944-00-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
953-407-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol
862-794-2 876-93-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(piperidin-2-yl)pyridine
862-795-8 15578-73-1
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS06 GHS07
Notified C&L View details
1-benzyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
862-796-3 31694-90-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-(bromomethyl)-2,1,3-benzoxadiazole
862-797-9 32863-30-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methylthiophene-2-carbonitrile
862-798-4 73305-93-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(phenylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
862-800-3 133972-63-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)boronic acid
862-801-9 207279-32-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-bromo-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
862-802-4 433257-41-1
Flam. Liq. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
4-[(dimethylamino)methyl]pyridin-2-amine
862-804-5 741670-71-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2-fluoro-4-phenylphenyl)methanamine
862-805-0 880157-45-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(difluoromethyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbaldehyde
862-806-6 1263178-10-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
862-807-1 1288978-82-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methoxy-2,2,3-trimethylcyclobutan-1-ol
862-808-7 1423028-70-9
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[3-(trifluoromethyl)adamantan-1-yl]acetic acid
862-809-2 1432681-80-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1R)-1-(5-chloropyridin-2-yl)ethan-1-ol
862-810-8 1567887-32-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-1-(propan-2-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
862-811-3 1628214-30-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoropropan-1-amine hydrochloride
862-812-9 1788615-23-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
isoquinoline-5,8-diamine hydrochloride
862-813-4 1803607-71-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(1-fluorocyclopropyl)ethan-1-amine hydrochloride
862-815-5 1824071-12-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
862-816-0 2138341-25-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,4,5,5-tetramethyl-2-[5-(trifluoromethyl)furan-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
862-817-6 2226354-39-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 7-amino-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylate
862-818-1 2408962-63-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
N-((1r,4r)-4-(3-halo-4-cyanophenoxy)cyclohexyl)-6-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-6-halo-1,3-dioxoisoindolin-5-yl)piperazin-1-yl)methyl)piperidin-1-yl) heteropolycycle
Repr. 2
STOT RE 2
GHS08
Notified C&L View details
rac-(1R,2S)-2-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
953-411-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
862-819-7 73959-24-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-chloro-7-nitropyrrolo[1,2-a]pyrazine
862-820-2 1053656-45-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(difluoromethoxy)-2-methylbenzoic acid
862-821-8 1227153-21-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-chloro-4H,6H,7H-pyrazolo[3,2-c][1,4]oxazine-2-carboxylate
862-822-3 2112769-27-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thieno[3,2-b]pyridine
953-412-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3,5-difluorophenyl)-1-methylpiperazine dihydrochloride
953-413-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-[(piperidin-4-yl)methyl]azetidine-1-carboxylate hydrochloride
953-414-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-[3-(piperidin-3-yl)propyl]piperidine-1-carboxylate hydrochloride
953-415-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(piperazin-1-yl)benzene-1-sulfonamide dihydrochloride
953-416-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[(1E)-2-(3-bromophenyl)ethenyl]-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyrimidin-2-one
953-417-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-{4-chloro-2-[2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-5-yl]phenyl}acetamide
953-418-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-formylbenzene-1-sulfonamide
862-823-9 1778-37-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]acetic acid
862-824-4 22048-71-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1