Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 January 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-iodo-5-nitroaniline hydrochloride
862-984-5 2172030-13-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carbonitrile
862-985-0 2223011-35-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methylpyridine-4-sulfonyl fluoride
862-986-6 2225147-14-6
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-(bromomethyl)-2-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindole hydrobromide
862-987-1 2241141-83-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-Imino-N,N,2-trimethyl-3,3-diphenyhexylamine
862-988-7 14474-54-5
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-hydro-omega-hydroxy-, mono- and di-C12-14-alkyl ethers, phosphates compounds with 2-aminoethan-1-ol
953-437-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Platinum, nominally 20% on durable carbon support
953-438-8
Flam. Sol. 2
GHS02
Notified C&L View details
16% XL PS-DVB fully sulfonated, 40-47 um
953-439-3
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monophenyl ether, ar-styrenated
862-989-2 408519-58-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate
862-990-8 57159-62-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3,5-Tris^p-(dihydroxyboranyl)phenyl]benzene
862-991-3 900795-73-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
862-992-9 58196-33-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,6-dichlorotrimellitic anhydride
862-993-4 81742-10-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
({(12aR)-12-[(11S)-7,8-difluoro-6,11-dihydrodibenzo[b,e]thiepin-11-yl]-6,8-dioxo-3,4,6,8,12,12ahexahydro-1H-[1,4]oxazino[3,4-c]pyrido[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl}oxy)methyl methyl carbonate
862-996-0 1985606-14-1
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
2-iodo-3-methylphenol
862-997-6 1243471-41-1
GHS07
Notified C&L View details
Liquid polysulphide polymer with epoxy end groups
863-009-6 2495231-87-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide
953-443-5
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), steam cracked polymer with maleic anhydride
863-010-1 68425-27-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Reaction mass of dicalcium silicate and aluminium dicalcium iron pentaoxide and dialuminium tricalcium hexaoxide and oxocalcium and tricalcium silicon pentaoxide
953-445-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(5-bromo-2,3-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
953-446-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1,3-dioxan-5-yl)methanol
863-011-7 4728-07-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-5-carboxylate
863-012-2 959070-42-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,6,8-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
863-013-8 1247906-62-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(3,5-difluorophenyl)-3-methylbut-2-en-1-one
863-014-3 1253905-72-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
863-015-9 1803801-69-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-chloro-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
863-016-4 1824273-10-0
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(trifluoromethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol hydrochloride
953-447-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1R,2R)-2-fluoro-N-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
953-448-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,6-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
953-449-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromobut-3-yn-1-amine hydrochloride
953-450-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(chloromethyl)-5-ethyl-1,3,4-oxadiazole
863-018-5 3914-45-2
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-tert-butyl-3-(2-chloroethyl)urea
863-019-0 13908-02-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-6-fluoroquinazoline
863-020-6 16499-61-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-Bromo-3-chloronitrobenzene
863-021-1 19128-48-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-dichloro-6-cyclopropylpyrimidine
863-022-7 21573-07-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-(pyrrolidin-1-yl)acetate
863-023-2 22041-18-5
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
863-024-8 24153-01-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5H,6H,7H-cyclopenta[b]pyridin-7-one
863-025-3 31170-78-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(1R,2R)-2-phenylcyclopentan-1-amine hydrochloride
863-026-9 39546-06-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2-benzyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
863-027-4 43002-56-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-(butan-2-yloxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
863-029-5 51030-46-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,3-dimethylpent-4-en-1-ol
863-030-0 53589-56-3
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
rac-(1R,5S,6R)-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid
863-031-6 55780-88-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-bromo-4-ethyl-2-methylbenzene
863-032-1 90560-90-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-amino-3-methylphenoxy)ethan-1-ol
863-033-7 103790-50-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-methylpyridine-4-carboxylate
863-034-2 116985-92-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2-fluoropyridin-4-yl)methanol
863-035-8 131747-60-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-cyano-3,3-dimethylpropanoate
863-036-3 132218-55-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,7-diazaspiro[2.5]octane dihydrochloride
863-037-9 145122-56-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-methoxyethyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
863-038-4 407634-05-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2