Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
isothioate (ISO)
S-2-isopropylthioethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate
36614-38-7 015-130-00-3 View details
isoxathion (ISO)
O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate
242-624-8 18854-01-8 015-131-00-9 View details
S-(chlorophenylthiomethyl) O,O-dimethylphosphorodithioate
methylcarbophenothione
953-17-3 015-132-00-4 View details
piperophos (ISO)
S-2-methylpiperidinocarbonylmethyl-O,O-dipropyl phosphorodithioate
607-329-4 24151-93-7 015-133-00-X View details
pirimiphos-methyl (ISO); O-[2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] O,O-dimethyl phosphorothioate
pirimiphos-methyl (ISO)
O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate
249-528-5 29232-93-7 015-134-00-5 View details
profenofos (ISO)
O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate
255-255-2 41198-08-7 015-135-00-0 View details
trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate
isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate
propetamphos (ISO)
250-517-2 31218-83-4 015-136-00-6 View details
pyrazophos (ISO)
O,O-diethyl O-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl) phosphorothioate
236-656-1 13457-18-6 015-137-00-1 View details
quinalphos (ISO)
O,O-diethyl-O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate
237-031-6 13593-03-8 015-138-00-7 View details
terbufos (ISO)
S-tert-butylthiomethyl O,O-diethylphosphorodithioate
235-963-8 13071-79-9 015-139-00-2 View details
triazophos (ISO)
O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate
245-986-5 24017-47-8 015-140-00-8 View details
ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate, mixed isomers
400-520-1 015-141-00-3 View details
butyl (dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy))titanium (trialkyloxy)titanium phosphate
401-100-0 109037-78-7 015-142-00-9 View details
reaction mass of 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloroethylphosphonate, mixture reaction mass of isomers and 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloropropylphosphonate, reaction mass of isomers
401-740-0 015-143-00-4 View details
reaction mass of pentyl methylphosphinate and 2-methylbutyl methylphosphinate
402-090-0 87025-52-3 015-144-00-X View details
reaction mass of copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate and copper(I) O-isopropyl O-(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate and copper(I) O,O-bis(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate
401-520-4 015-145-00-5 View details
S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate
401-850-9 255881-94-8 015-146-00-0 View details
reaction mass of C12-14-tert-alkylammonium diphenyl phosphorothioate and dinonyl sulphide (or disulphide)
400-930-0 015-147-00-6 View details
2-(diphosphonomethyl)succinic acid
403-070-4 51395-42-7 015-148-00-1 View details
reaction mass of: hexyldioctylphosphineoxide
dihexyloctylphosphineoxide
trioctylphosphineoxide
403-470-9 015-149-00-7 View details
(2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
404-940-6 86608-70-0 015-150-00-2 View details
tris(isopropyl/tert-butylphenyl) phosphate
405-010-2 015-151-00-8 View details
dioxabenzofos (ISO)
2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulphide
223-292-3 3811-49-2 015-152-00-3 View details
isazofos (ISO)
O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate
255-863-8 42509-80-8 015-153-00-9 View details
ethephon
2-chloroethylphosphonic acid
240-718-3 16672-87-0 015-154-00-4 View details
glufosinate ammonium (ISO)
ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate
278-636-5 77182-82-2 015-155-00-X View details
methacrifos (ISO)
methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate
methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate
250-366-2 30864-28-9 015-156-00-5 View details
phosphorous acid
233-663-1 10294-56-1 015-157-00-0 View details
phosphonic acid
237-066-7 13598-36-2 015-157-00-0 View details
(η-cyclopentadienyl)(η-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)
402-340-9 32760-80-8 015-158-00-6 View details
hydroxyphosphonoacetic acid
405-710-8 23783-26-8 015-159-00-1 View details
vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 015-160-00-7 View details
divanadyl pyrophosphate
407-130-0 65232-89-5 015-161-00-2 View details
vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped
407-350-7 015-162-00-8 View details
bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide
412-010-6 145052-34-2 015-163-00-3 View details
calcium P,P'-(1-hydroxyethylene)bis(hydrogen phosphonate)dihydrate
400-480-5 36669-85-9 015-164-00-9 View details
reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate
diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 015-165-00-4 View details
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 015-166-00-X View details
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 015-167-00-5 View details
fosthiazate (ISO)
(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate
619-377-3 98886-44-3 015-168-00-0 View details
tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 015-169-00-6 View details
reaction mass of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium) octylphosphate
1-octane-N,N,N-trimethylammonium di-octylphosphate
1-octane-N,N,N-trimethylammonium octylphosphate
407-490-9 015-170-00-1 View details
O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate
406-940-1 126019-82-7 015-171-00-7 View details
reaction mass of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
406-240-6 015-172-00-2 View details
methyl [2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypyrimidin-4-yl]ethylphosphonothioate
414-080-3 117291-73-3 015-173-00-8 View details
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 015-174-00-3 View details
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 015-175-00-9 View details
P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine
413-430-2 116163-96-3 015-176-00-4 View details
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
412-170-7 83623-61-4 015-177-00-X View details
(R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate
418-570-8 25383-07-7 015-178-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2