Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
trisodium hexafluoroaluminate (cryolite)
239-148-8 15096-52-3 009-016-00-2 View details
potassium mu-fluoro-bis(triethylaluminium)
400-040-2 12091-08-6 009-017-00-8 View details
magnesium hexafluorosilicate
241-022-2 16949-65-8 009-018-00-3 View details
sodium
231-132-9 7440-23-5 011-001-00-0 View details
sodium hydroxide
caustic soda
215-185-5 1310-73-2 011-002-00-6 View details
sodium peroxide
215-209-4 1313-60-6 011-003-00-1 View details
sodium azide
247-852-1 26628-22-8 011-004-00-7 View details
sodium carbonate
207-838-8 497-19-8 011-005-00-2 View details
sodium cyanate
213-030-6 917-61-3 011-006-00-8 View details
propoxycarbazone-sodium
605-920-1 181274-15-7 011-007-00-3 View details
magnesium powder (pyrophoric)
231-104-6 7439-95-4 012-001-00-3 View details
magnesium, powder or turnings
231-104-6 7439-95-4 012-002-00-9 View details
magnesium alkyls
012-003-00-4 View details
aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate
422-150-1 012-004-00-X View details
aluminium powder (pyrophoric)
231-072-3 7429-90-5 013-001-00-6 View details
aluminium powder (stabilised)
231-072-3 7429-90-5 013-002-00-1 View details
aluminium chloride, anhydrous
231-208-1 7446-70-0 013-003-00-7 View details
aluminium alkyls
013-004-00-2 View details
diethyl(ethyldimethylsilanolato)aluminium
401-160-8 55426-95-4 013-005-00-8 View details
(ethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)(2-dimethylaminoethanolato)(1-methoxypropan-2-olato)aluminium(III), dimerised
402-370-2 149057-70-5 013-006-00-3 View details
poly(oxo(2-butoxyethyl-3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)
403-430-0 138360-92-6 013-007-00-9 View details
di-n-octylaluminium iodide
408-190-0 7585-14-0 013-008-00-4 View details
sodium((n-butyl)x(ethyl)y-1,5-dihydro)aluminate) x = 0,5, y = 1,5
418-720-2 013-009-00-X View details
hydroxy aluminium bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1.3.2]dioxaphosphocin-6-oxide)
430-650-4 151841-65-5 013-010-00-5 View details
trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 014-001-00-9 View details
silicon tetrachloride
233-054-0 10026-04-7 014-002-00-4 View details
dimethyldichlorosilane
200-901-0 75-78-5 014-003-00-X View details
trichloro(methyl)silane
methyltrichlorosilane
200-902-6 75-79-6 014-004-00-5 View details
tetraethyl silicate
ethyl silicate
201-083-8 78-10-4 014-005-00-0 View details
bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride
401-380-4 89066-61-5 014-006-00-6 View details
triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 014-007-00-1 View details
(chloromethyl)bis(4-fluorophenyl)methylsilane
401-200-4 85491-26-5 014-008-00-7 View details
isobutylisopropyldimethoxysilane
402-580-4 111439-76-0 014-009-00-2 View details
disodium metasilicate
229-912-9 6834-92-0 014-010-00-8 View details
cyclohexyldimethoxymethylsilane
402-140-1 17865-32-6 014-011-00-3 View details
bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
403-480-3 014-012-00-9 View details
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 014-013-00-4 View details
etacelasil (ISO)
6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane
253-704-7 37894-46-5 014-014-00-X View details
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 014-015-00-5 View details
reaction mass of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-dihex-n-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
406-490-6 014-016-00-0 View details
flusilazole (ISO)
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
617-717-5 85509-19-9 014-017-00-6 View details
octamethylcyclotetrasiloxane
octamethylcyclotetrasiloxane; [D4]
209-136-7 556-67-2 014-018-00-1 View details
reaction mass of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole
1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 014-019-00-7 View details
bis(1,1-dimethyl-2-propynyloxy)dimethylsilane
414-960-7 53863-99-3 014-020-00-2 View details
tris(isopropenyloxy)phenyl silane
411-340-8 52301-18-5 014-021-00-8 View details
reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 014-022-00-3 View details
α, ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)hoxysilane with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)iazole
408-160-7 125613-45-8 014-023-00-9 View details
1-((3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)dimethylsilanyl)-4-ethoxybenzene
412-620-2 121626-74-2 014-024-00-4 View details
4-[3-(diethoxymethylsilylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl]piperidine
411-400-3 102089-33-8 014-025-00-X View details
dichloro-(3-(3-chloro-4-fluorophenyl)propyl)methylsilane
407-180-3 770722-36-6 014-026-00-5 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1