Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 October 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
isoprocarb (ISO)
2-isopropylphenyl N-methylcarbamate
220-114-6 2631-40-5 006-053-00-6 View details
mexacarbate (ISO)
3,5-dimethyl-4-dimethylaminophenyl N-methylcarbamate
206-249-3 315-18-4 006-054-00-1 View details
xylylcarb (ISO)
3,4-dimethylphenyl N-methylcarbamate
3,4-xylyl methylcarbamate
MPMC
219-364-9 2425-10-7 006-055-00-7 View details
metolcarb (ISO)
m-tolyl methylcarbamate
MTMC
214-446-0 1129-41-5 006-056-00-2 View details
nitrapyrin (ISO)
2-chloro-6-trichloromethylpyridine
217-682-2 1929-82-4 006-057-00-8 View details
noruron (ISO)
1,1-dimethyl-3-(perhydro-4,7-methanoinden-5-yl)urea
2163-79-3 006-058-00-3 View details
oxamyl (ISO)
N',N'-dimethylcarbamoyl(methylthio)methylenamine N-methylcarbamate
245-445-3 23135-22-0 006-059-00-9 View details
oxycarboxin (ISO)
2,3-dihydro-6-methyl-5-(N-phenylcarbamoyl)-1,4-oxothiine 4,4-dioxide
226-066-2 5259-88-1 006-060-00-4 View details
S-ethyl N-(dimethylaminopropyl)thiocarbamatehydrochloride
prothiocarb hydrochloride
243-193-9 19622-19-6 006-061-00-X View details
methyl 3,4-dichlorophenylcarbanilate
SWEP.
620-362-9 1918-18-9 006-062-00-5 View details
thiobencarb (ISO)
S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate
248-924-5 28249-77-6 006-063-00-0 View details
thiofanox (ISO)
3,3-dimethyl-1-(methylthio)butanone-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
254-346-4 39196-18-4 006-064-00-6 View details
3-chloro-6-cyano-bicyclo(2,2,1)heptan-2-one-O-(N-methylcarbamoyl)oxime
triamid
15271-41-7 006-065-00-1 View details
vernolate (ISO)
S-propyl dipropylthiocarbamate
217-681-7 1929-77-7 006-066-00-7 View details
XMC
3,5-xylyl methylcarbamate
607-955-8 2655-14-3 006-067-00-2 View details
diazomethane
206-382-7 334-88-3 006-068-00-8 View details
thiophanate-methyl (ISO)
1,2-di-(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene
245-740-7 23564-05-8 006-069-00-3 View details
furmecyclox (ISO)
N-cyclohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamide
262-302-0 60568-05-0 006-070-00-9 View details
cyclooct-4-en-1-yl methyl carbonate
401-620-8 87731-18-8 006-071-00-4 View details
prosulfocarb(ISO)
S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate
401-730-6 52888-80-9 006-072-00-X View details
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 006-073-00-5 View details
2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
402-440-2 2094-99-7 006-074-00-0 View details
mancozeb (ISO)
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
616-995-5 8018-01-7 006-076-00-1 View details
maneb (ISO)
manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
235-654-8 12427-38-2 006-077-00-7 View details
zineb (ISO)
zinc ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)
235-180-1 12122-67-7 006-078-00-2 View details
disulfiram
tetraethylthiuramdisulfide
202-607-8 97-77-8 006-079-00-8 View details
tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 006-080-00-3 View details
zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 006-081-00-9 View details
zinc bis(diethyldithiocarbamate)
238-270-9 14324-55-1 006-082-00-4 View details
butocarboxim (ISO)
3-(methylthio)-2-butanone O-[(methylamino)carbonyl]oxime
252-139-3 34681-10-2 006-083-00-X View details
carbosulfan (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate
259-565-9 55285-14-8 006-084-00-5 View details
fenobucarb (ISO)
2-butylphenyl methylcarbamate
223-188-8 3766-81-2 006-085-00-0 View details
fenoxycarb (ISO)
ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate
276-696-7 72490-01-8 006-086-00-6 View details
furathiocarb (ISO)
2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4-diazadecanoate
265-974-3 65907-30-4 006-087-00-1 View details
benfuracarb (ISO)
ethyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-N-isopropyl- β-alaninate
617-356-3 82560-54-1 006-088-00-7 View details
2-(3-iodoprop-2-yn-1-yloxy)ethyl phenylcarbamate
408-010-0 88558-41-2 006-090-00-8 View details
propineb (ISO)
polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)
620-365-5 9016-72-2 006-091-00-3 View details
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 006-092-00-9 View details
2,2'-dithio di(ethylammonium)-bis(dibenzyldithiocarbamate)
427-180-7 006-093-00-4 View details
O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate
434-350-4 103122-66-3 006-094-00-X View details
fosetyl-aluminium (ISO)
aluminium triethyl triphosphonate
254-320-2 39148-24-8 006-095-00-5 View details
chlorpropham (ISO)
isopropyl 3-chlorocarbanilate
202-925-7 101-21-3 006-096-00-0 View details
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 006-097-00-6 View details
tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylcarbamate
429-170-8 134575-17-0 006-098-00-1 View details
N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate
432-520-2 232938-43-1 006-099-00-7 View details
reaction mass of: N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-phenylurea]
N-(4-[[4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]phenylmethyl]phenyl]-N'-cyclohexylurea
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-cyclohexylurea]
423-070-8 006-101-00-6 View details
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate
432-750-3 109202-58-6 006-102-00-1 View details
N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octyl]urea
445-760-8 006-103-00-7 View details
ammonia, anhydrous
231-635-3 7664-41-7 007-001-00-5 View details
ammonia ....%
215-647-6 1336-21-6 007-001-01-2 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2