Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 13 July 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-ethynylpiperidine-4-carboxylic acid
893-790-9 2803862-49-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-methyl-1,4,8-triazaspiro[4.5]decan-2-one dihydrochloride
893-791-4 2919946-10-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3,6α-diethoxy-17-methyl-morphinan
893-793-5 30811-09-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dimethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-2,3-dicarboxylate
893-794-0 5825-71-8
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate
893-795-6 206362-87-0
GHS07
Notified C&L View details
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
893-796-1 28686-90-0
GHS07
Notified C&L View details
alpha-Quarterthiophene
893-797-7 5632-29-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,6-Dichlorobenzotrifluoride
893-798-2 104359-35-5
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethylamino]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-6-[[(4-methoxyphenyl)-diphenylmethyl]amino]hexanamide
893-799-8 1224601-12-0
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Reaction product of hydrolyzed vegetable meal and iron sulphate with (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-penta-substituted-alkanoic acid and 2-substituted-propane-1,2,3-tricarboxylic acid
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
1-methyl-3-[[5-[(2S)-2-methyl-4-(oxetan-3-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-yl]amino]-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-one
893-800-1 1433849-83-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)methyl]-N-prop-2-ynylcyclohexane-1-carboxamide
893-801-7 2027476-42-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
893-802-2 1621276-80-9
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
(Chloromethoxy)triisopropylsilane
893-803-8 217300-17-9
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 5-cyano-2-pyridinecarboxylate
893-804-3 41051-03-0
GHS07
Notified C&L View details
tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazinecarboxylate
893-805-9 208167-83-3
GHS07
Notified C&L View details
O-t-Butyl-L-tyrosine t-butyl ester hydrochloride; 95% (H-L-Tyr(tBu)-OtBu.HCl)
893-806-4 17083-23-7
Not Classified
Notified C&L View details
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
893-808-5 171364-86-6
GHS07
Notified C&L View details
5-(Chloromethyl)dihydro-2(3H)-furanone
893-809-0 39928-72-8
GHS07
Notified C&L View details
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid
893-810-6 1711-24-6
GHS07
Notified C&L View details
6-Chloro-N,N,2-trimethyl-4-pyrimidinamine
893-811-1 58514-89-9
GHS07
Notified C&L View details
2-[(6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-1-ethanol
893-812-7 22177-97-5
GHS07
Notified C&L View details
4-(4-Boc-piperazino)phenylboronic acid
893-813-2 457613-78-4
GHS07
Notified C&L View details
[3-(dimethylamino)azetidin-3-yl]methanol dihydrochloride
957-444-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(ethylsulfanyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
893-814-8 95797-12-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2R)-2-methylmorpholine
893-815-3 790184-33-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-5,6-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde
893-816-9 861522-37-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-[(1S)-1-amino-2,2,2-trifluoroethyl]aniline dihydrochloride
957-445-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-3-ethynylpyridine
893-817-4 1028331-32-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2,4,5-tetrazine-3,6-diamine
893-819-5 19617-90-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
897-644-5 60049-83-4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
3,4-dihydro-1H-2lambda6,1-benzothiazine-2,2-dione
893-820-0 3192-06-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5H-chromeno[2,3-b]pyridin-5-one
893-821-6 6537-46-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
893-822-1 14315-13-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(3-Bromophenyl)-2-furaldehyde
893-823-7 39868-10-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methanesulfonyl-1H-pyrazole
893-824-2 49651-55-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-ethoxy-1H-pyrazole
893-825-8 59292-48-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-(chloromethyl)-1,3-dimethyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
893-826-3 64398-14-7
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS06 GHS07
Notified C&L View details
2-(chloromethyl)-7-methyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
893-827-9 81516-46-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(E)-N-[2,2-dimethyl-3-[(E)-(2-methyl-6,7-dihydro-5H-quinolin-8-ylidene)amino]oxy-propoxy]-2-methyl-6,7-dihydro-5H-quinolin-8-imine
893-828-4 1373757-75-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
6-bromo-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-4-one
893-830-5 133001-95-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[(2-bromophenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
893-831-0 359715-57-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-chloro-4-iodophenyl)-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-amine
893-832-6 497180-72-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
893-833-1 696646-49-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[2-(dimethylamino)-2-methylpropyl](methyl)amine
893-834-7 749788-73-6
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
methyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
893-835-2 758684-29-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-6-methoxy-2,4-dimethylpyridine
893-836-8 819069-57-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-phenyl-5H-1,2lambda6,3-oxathiazole-2,2-dione
893-837-3 1025506-03-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-[2-(aminomethyl)-4-fluorophenyl]carbamate
893-838-9 1057651-79-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-[4-(chloromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
893-839-4 1072945-04-0
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details

Export search results to: