Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 September 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
3-(fluoromethyl)oxetan-3-amine hydrochloride
959-131-5 2173992-39-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-((2-butoxyethoxy)methyl)heptane
959-132-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Notified C&L View details
Sulfonium, diphenyl(2,4,6-trimethylphenyl)-, 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
959-133-6 347841-51-4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
GHS06
Notified C&L View details
Silver dioctylamine acetate
959-134-1 2595879-99-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
Silver dicyclopentylamine acetate
959-135-7 2596361-32-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 2
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Silver-octylamine-cyclopentylamine-acetate
959-136-2 2596361-35-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
[4-[4-(2-Methylprop-2-enoyloxy)-2-methylsulfanyl-phenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
959-137-8
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
[4-[4-(2-Methylprop-2-enoyloxy)-3-methylsulfanyl-phenyl]-2-methylsulfanyl-phenyl] 2-methylprop-2-enoate
959-138-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3‐(4‐{2‐[3‐Ethyl‐4‐(2‐{4‐[3‐(prop‐2‐enoyloxy)propoxy]phenyl}ethynyl)phenyl]ethynyl}phenoxy)propylprop‐2‐enoate
959-139-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-[(1r,4r)-4-(Undecanoyloxy)cyclohexanecarbonyloxy]phenyl 4-{[11-(prop-2-enoyloxy)undecyl]oxy}benzoate
959-140-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-[2-(4-{[6-(Prop-2-enoyloxy)hexyl]oxy}phenyl)ethyl]phenyl 4-{[11-(prop-2-enoyloxy)undecyl]oxy}benzoate
959-142-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4‐({[(3aR,6S,6aR)‐6‐(4‐{4‐[3‐(Prop‐2‐enoyloxy)propoxy]benzoyloxy}benzoyloxy)‐hexahydrofuro[3,2‐b]furan‐3‐yl]oxy}carbonyl)phenyl 4‐[3‐(prop‐2‐enoyloxy)propoxy]benzoate
959-143-0 1639358-17-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1-sulfonyl fluoride
959-144-6
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,4:3,6-Dianhydro-, 2,5-bis[(2E)-3-[4-[[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]oxy]phenyl]-2-propenoate] D-Glucitol
959-145-1 503000-73-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-[[6-[(1-Oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]oxy]-, 4-[(4-cyanophenoxy)carbonyl]phenyl ester benzoic acid
959-146-7 205518-10-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
7-{2-Fluoro-4-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]phenyl}phenanthren-2-yl 2-methylprop-2-enoate
959-147-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3'-Ethyl-4'-(2-{4-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]phenyl}ethynyl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl 2-methylprop-2-enoate
959-148-8
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Organisches polymer, silicone-free
959-150-9
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
(1,1’,3,3’-tetrakis amino Disilacyclobutane)-(perhydropolysilazane) copolymer
959-149-3
Water-react. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
3-(2'-Ethyl-5-{3-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]propyl}-4'-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]-4-(2-{3-propyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-3-yl}ethoxy)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)propyl 2-methylprop-2-enoate
959-151-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-Dimethylamino-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane
959-153-5 2241565-65-9
Flam. Liq. 3
Water-react. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(Methoxymethyl)-4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl 2-methylprop-2-enoate
959-154-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-fluoro-3-nitropropane
959-155-6 462-24-8
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(3,4-dimethylphenyl)methanamine hydrochloride
959-156-1 4152-83-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7‐{2,6‐difluoro‐4‐[(2‐methylprop‐2‐enoyl)oxy]phenyl}phenanthren‐2‐yl 2‐methylprop‐2‐enoate
959-157-7
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-(Acetyloxy)-4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl]phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-158-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-{4'-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-159-8 159174-04-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3‐formyl‐4‐[(2‐methylprop‐2‐enoyl)oxy]phenyl 2‐methylprop‐2‐enoate
959-160-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
5-{3-Ethyl-3',4'-bis[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-161-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
6‐({6‐[2‐(2‐ethyl‐4‐{2‐[4‐(prop‐2‐enoyloxy)naphthalen‐1‐yl]ethynyl}phenyl)ethynyl]naphthalen‐2‐yl}oxy)hexyl prop‐2‐enoate
959-162-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
6‐({4‐[2‐(2‐ethyl‐4‐{2‐[4‐(prop‐2‐enoyloxy)naphthalen‐1‐yl]ethynyl}phenyl)ethynyl]naphthalen‐1‐yl}oxy)hexyl prop‐2‐enoate
959-164-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-Propenethioic acid, 2-methyl-, S1,S1′-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl ester
959-165-0 1426222-40-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-{3-Methoxy-4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-166-6 2055304-49-7
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-Fluoro-4-{4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-167-1 1644449-16-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-{2-Fluoro-4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-169-2 164917-82-2
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
6‐({6‐[2‐(4‐{2‐[4‐(propan‐2‐yloxy)‐5,6,7,8-tetrahydronaphthalen‐1‐yl]ethynyl}phenyl)ethynyl]naphthalen‐2‐yl}oxy)hexyl prop‐2‐enoate
959-168-7
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-(bromomethyl)cyclopent-1-ene
959-170-8 17645-61-3
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
7-{2-ethyl-4-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]phenyl}phenanthren-2-yl 2-methylprop-2-enoat
959-171-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-(4-{2'-ethyl-4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl)propyl 2-methylprop-2-enoate
959-172-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-{4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl)ethyl 2-methylprop-2-enoate
959-173-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
[4-[4-[3-ethyl-4-(2-methylprop-2-enoyloxy)phenyl]phenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
959-177-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
7-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-9,10-dihydrophenanthren-2-yl 2-methylprop-2-enoate
959-176-0 1256619-25-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4-{2-ethyl-4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}phenyl 2-methylprop-2-enoate
959-175-5 2324127-10-6
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-(3'-ethyl-4'-{4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propyl 2-methylprop-2-enoate
959-178-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
3-(2'-ethyl-4'-{4'-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propyl 2-methylprop-2-enoate
959-179-7
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
Cerium(3+) tripropionate
959-180-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
4-[3-(2-methylprop-2-enoyloxy)-4-[4-(2-methylprop-2-enoyloxy)phenyl]phenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
959-181-8 1644251-11-5
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2',4'-bis[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]-[1,1'-biphenyl]-4-yl 2-methylprop-2-enoate
959-182-3 1630748-76-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
12-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]-8-thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaen-4-yl 2-methylprop-2-enoate
959-183-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2-{[1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethyl]sulfanyl}ethyl 2-methylprop-2-enoate
959-187-0
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to: