Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 23 April 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
α,α,α-trifluoro-p-toluoyl chloride
206-342-9 329-15-7
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N-diethyl-m-anisidine
202-134-7 92-18-2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid
603-145-3 12650-69-0
Not Classified
Notified C&L View details
Benzyl pivalate
218-251-1 2094-69-1
Not Classified
Notified C&L View details
1H-Indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, dihydrogen phosphate (ester), disodium salt
600-286-2 102185-33-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
218-326-9 2118-39-0
Notified C&L View details
Sulfuric acid, mono-C9-11-alkyl esters, sodium salts
282-968-6 84501-49-5
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Disodium hydrogenorthophosphate
231-448-7 7558-79-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Steel manufacture, chemicals
This category includes the chemical substances which are manufactured as part of steel and alloy steels. The following list identifies those elements which may exist in steel or which may comprise compounds present in steel or alloy steels. Aluminum, beryllium, boron, calcium, carbon, cerium, chromium, cobalt, copper, hafnium, iron, lanthanum, lead, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, niobium, nitrogen, oxygen, phosphorus, selenium, silicon, sulfur, tantalum, tin, titanium, tungsten, vanadium, yttrium, zinc, zirconium.
266-048-1 65997-19-5
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Chronic 2
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Triparanol
201-115-0 78-41-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Phthalimidoacetic acid
225-177-3 4702-13-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Sodium hydrotrimethoxyborate(1-)
241-003-9 16940-17-3
Flam. Sol. 1
Water-react. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
C.I. Direct Red 83:1
618-677-1 90880-77-6
Not Classified
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethylamine monohydrochloride
257-626-4 52055-23-9
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,2-PROPANEDIOL, POLYMER WITH 2-ETHYLOXIRANE
608-680-6 31923-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Amines, C12-18-alkyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-18 alkyl amine and SDA Reporting Number: 16-029-00.
268-953-7 68155-27-1
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Methyldioctylamine
224-703-9 4455-26-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-N,N,N',N'-tetramethylbut-2-ene-1,4-diamine
203-879-0 111-52-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8
Expl. 1.1
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Chronic 4
GHS01 GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-isopropenylaniline
258-008-7 52562-19-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Cyclobutanemethanol
224-575-4 4415-82-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Ergoline-8-carboxylic acid, 8,9-didehydro-6-methyl-
611-233-8 5516-88-1
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
L-Alanine, N-coco acyl derivs., sodium salts
290-478-9 90170-45-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
4-[[5-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
288-958-8 85946-19-6
Not Classified
Notified C&L View details
potassium ethanolate
potassium ethoxide
603-041-00-8
213-029-0 917-58-8
Self-heat. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Harmonised C&L View details
Sodium benzenethiolate
213-224-0 930-69-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethanone
620-213-8 2892-29-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
610-450-5 4928-87-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(1-methylethoxy)-1,2-diphenylethan-1-one
229-677-2 6652-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized light
Kerosine - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150 °C to 290 °C (302 °F to 554 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and boiling in the range of approximately 150°C to 290°C (302°F to 554°F).
649-421-00-7
265-132-5 64742-31-0
Asp. Tox. 1
GHS08
Harmonised C&L View details
4-methylpyrimidin-2-ylamine
203-591-5 108-52-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disperse Violet 5
615-397-1 71775-53-6
Not Classified
Notified C&L View details
1,3-dioxolan-2-one, polymer with 1,4-butanediol and 1,6-hexanediol
604-682-6 149295-53-4
Not Classified
Notified C&L View details
Walnut, Juglans regia, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Juglans regia, Juglandaceae.
281-688-1 84012-43-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
[2H4]ethylene
211-675-8 683-73-8
Flam. Gas 1
Press. Gas (Liq.)
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS04 GHS07
Notified C&L View details
Enalaprilat
278-459-3 76420-72-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
{[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl}phosphonic acid
600-789-7 106941-25-7
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
zinc oxide
030-013-00-7
215-222-5 1314-13-2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Harmonised C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with diethanolamine, compds. with diethanolamine and ethanolamine
294-256-2 91696-96-7
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
406-310-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Tetrabutylammonium nitrite
247-749-1 26501-54-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Alcohols, C11-14-branched and linear
287-812-0 85586-10-3
Not Classified
Notified C&L View details
C.I. DIRECT BLUE 077
618-325-7 89998-31-2
Not Classified
Notified C&L View details
Trisodium 5-[[2-amino-4-[[4-[2-(4-nitro-2-sulphonatophenyl)vinyl]-3-sulphonatophenyl]azoxy]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
292-378-0 90604-82-3
Not Classified
Notified C&L View details
3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-ol 5,5-dioxide
247-944-1 26723-60-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-[[4-[(4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]salicylic acid, sodium salt
286-202-1 85188-12-1
Notified C&L View details
4,4'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)dianiline
219-373-8 2425-95-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disisomicin pentakis(sulphate)
258-414-4 53179-09-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Exo-2-bornanamine
230-647-6 7242-92-4
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
m-bis(epoxyethyl)benzene
240-854-3 16832-59-0
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
3-(Dimethylamino)-1-(3-methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
606-357-4 197145-37-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
N-[2-[(2,6-dicyano-p-tolyl)azo]-5-(diethylamino)phenyl]methanesulphonamide
269-887-1 68385-96-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
3-methylcrotonic acid
208-782-7 541-47-9
Skin Corr. 1C
GHS05
REACH registration C&L View details
4-chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
242-403-6 18529-01-6
GHS07
Notified C&L View details
2-bromobenzyl alcohol
242-719-4 18982-54-2
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
O-phosphoserine
206-986-0 407-41-0
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
N-2-hydroxyethylacetamide
205-530-8 142-26-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
615-712-2 720-94-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Benzenesulfonic acid, 4-C10-14-alkyl derivs., compds. with ethanolamine
289-090-2 85995-82-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-fluoronaphthalene
206-287-0 321-38-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid, disodium salt
208-943-1 548-24-3
Not Classified
Notified C&L View details
Cadmium oxalate
212-408-8 814-88-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isomethadone Nitrile
613-110-4 6293-01-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
1-Methoxy-4-(4-trans-pentylcyclohexyl)-benzene
617-645-4 84952-30-7
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
1,4-bis(1,2-dibromoethyl)benzene
246-936-5 25393-98-0
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
BENZENE, 1,1'-METHYLENEBIS[ISOCYANATO-, HOMOPOLYMER
609-645-8 39310-05-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Didecyl adipate
203-349-9 105-97-5
Not Classified
Notified C&L View details
3-Hydroxybenzenethiol
609-803-6 40248-84-8
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Nonivamide
219-484-1 2444-46-4
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Resp. Sens. 1
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-458-00-9
265-098-1 64741-97-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
3-(BROMMETHYL)BENZOESÄUREMETHYLESTER
419-100-4 1129-28-8
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
o-(trifluoromethyl)phenethylamine
212-262-5 774-18-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Gasoline, natural
Low boiling point naphtha
[A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).]
A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C8 and boiling in the range of approximately minus 20°C to 120°C (-4°F to 248°F).
649-261-00-8
232-349-1 8006-61-9
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
imazalil sulphate (ISO) powder
1- [2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate
imazalil sulphate (ISO), aqueous solution
613-043-00-0; 613-043-01-8
261-351-5 58594-72-2
Multiple harmonised classifications
View details
2-(phenylthio)ethanol
211-828-9 699-12-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C6-19-branched, calcium salts, overbased
271-376-3 68551-41-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, distn. residues
292-429-7 90622-29-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-hydroxytryptophan
200-284-8 56-69-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
207-657-4 487-51-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(E)-3'-hydroxy-4'-methoxycinnamic acid
247-071-6 25522-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
276-806-3 72738-09-1
GHS07
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with bentonite and bis(hydrogenated tallow alkyl)dimethylammonium chlorides
275-125-9 71011-25-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,3,4,5,6-pentabromostyrene
258-359-6 53097-59-9
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6
Flam. Liq. 2
Met. Corr. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
Muta. 1B
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS02 GHS05 GHS06
GHS08
Notified C&L View details
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
222-195-3 3385-34-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p-(1-piperazinyl)phenol
260-289-6 56621-48-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
Resin acids and Rosin acids, esters with ethylene glycol
270-986-7 68512-65-2
Not Classified
Notified C&L View details
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3
Acute Tox. 4
Repr. 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Hex-4-yn-1-ol
213-189-1 928-93-8
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Thiocolchicine
220-346-8 2730-71-4
Acute Tox. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 1
Muta. 1B
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
Isobutyl laurate
253-675-0 37811-72-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl hydrogen azelate
218-275-2 2104-19-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
cobalt dinitrate
027-009-00-2
233-402-1 10141-05-6
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Carc. 1B
Repr. 1B
GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
4-methylthiazole-5-propionic acid
229-284-6 6469-32-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Riboflavin 5'-(trihydrogen diphosphate), 5'→5'-ester with adenosine, disodium salt
282-733-8 84366-81-4
Not Classified
Notified C&L View details
(Z,Z)-cycloocta-1,5-diene
216-291-4 1552-12-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
Benzene-1,3-dicarbonitrile
210-933-7 626-17-5
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
tert-butylcyclohexane
221-652-4 3178-22-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidin-4-one
603-382-2 130049-82-0
Not Classified
Notified C&L View details
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-[[5-(carbamoyl)-2-methoxyphenyl]azo]-3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
268-171-6 68016-05-7
Not Classified
Notified C&L View details
O-benzyl-D-serine
233-916-6 10433-52-0
Not Classified
Notified C&L View details
Isobutyraldehyde oxime
205-779-2 151-00-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06
Notified C&L View details
Tetrahydro-4-methylene-2-phenyl-2H-pyran
262-188-2 60335-74-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
[(2S,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
601-280-2 113770-65-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
ethylbenzene
601-023-00-4
202-849-4 100-41-4
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane
924-669-1
Skin Sens. 1A
GHS07
REACH registration C&L View details
Alprostadil
212-017-2 745-65-3
Acute Tox. 3
Repr. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
4'-(hexyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
255-358-2 41424-11-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[3-(1-naphthylamino)propyl]morpholine
226-033-2 5235-82-5
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Ethyl nicotinate
210-370-7 614-18-6
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05
REACH registration C&L View details
2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl oleate
280-038-4 82799-41-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Lecithins, egg yolk
297-639-2 93685-90-6
Not Classified
Notified C&L View details
N,N''-ethylenebis[N'-[2-methyl-5-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]urea]
303-345-8 94166-50-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high boiling
[This oil is a complex reaction mass of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).]
This oil is a complex mixture of aromatic hydrocarbons, primarily indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m-, and p-cresol and boiling in the range of 140°C to 215°C (284°F to 419°F).
648-022-00-5
292-609-5 90640-87-2
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
disodium;dioxido(oxo)silane;nonahydrate
603-903-3 13517-24-3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-({[4-(acryloyloxy)butoxy]carbonyl}oxy)benzoic acid
608-403-9 297132-04-8
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
212-723-0 855-38-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(chloromethyl)benzene
210-932-1 626-16-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
Fatty acids, coco, ammonium salts
263-068-2 61789-55-7
Not Classified
Notified C&L View details
1-FLUORO-2,4-DIMETHOXYBENZENE
605-794-8 17715-70-7
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction products of N,N'-ethane-1,2-diylbis(1,3-propanediamine), cyclohexane, peroxidized 4-butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
CGL 116
425-020-0 191680-81-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,4-dinitrosobenzene
203-272-0 105-12-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Glucosidase, exo-1,3-β-
232-968-7 9073-49-8
GHS08
Notified C&L View details
Tetrahydrogen [μ12-[orthosilicato(4-)-O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]tetracosa-μ-oxododecaoxododecamolybdate(4-)
234-718-2 12027-12-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(R)-o-[[(1-phenylethyl)amino]carbonyl]benzoic acid
244-570-0 21752-35-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-bromophenyl cyclopropyl ketone
230-130-5 6952-89-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C6-19-branched, manganese salts
271-377-9 68551-42-8
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
coumaphos (ISO)
O-3-chloro-4-methylcoumarin-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate
015-038-00-3
200-285-3 56-72-4
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
S-[11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione] 21-(thiopivalate)
259-706-4 55560-96-8
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl propionate
266-829-7 67634-24-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
[6aS-(6aα,8β,9aα)]-2,3,6a,8,9a-hexahydro-8-hydroxy-4-methoxycyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione
241-832-6 17878-54-5
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 2
Carc. 1B
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxy)]bispropiononitrile
242-485-3 18664-94-3
Not Classified
Notified C&L View details
Boron orthophosphate
236-337-7 13308-51-5
Acute Tox. 4
Repr. 1B
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
m-aminobenzamide
222-586-9 3544-24-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Silver zeolite (Zeolite, LTA framework type, ion exchanged with silver and ammonium ions)
620-078-5 130328-18-6
Not Classified
Notified C&L View details
diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate
607-671-00-4
417-310-0 72903-27-6
Aquatic Chronic 2
GHS09
Harmonised C&L View details
Benzylmalonic acid
210-491-5 616-75-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produced a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40 °C (104 °F.]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40°C (104°F).
649-528-00-9
309-875-6 101316-70-5
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin 4-oxide
252-425-8 35193-63-6
Not Classified
Notified C&L View details
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
JOF 2822 5F; JOF 2822 5FL; JOF 4443
607-445-00-5
420-960-8 77214-82-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1,1-dimethylprop-3-ynylamine
221-029-7 2978-58-7
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
4-trans-Butyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-232-4 96624-52-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,2-diacetoxybut-3-ene
3,4-DIACETOXY-1-BUTENE
601-068-00-X
421-720-5 18085-02-4
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
4-phenylbutylamine
236-186-7 13214-66-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
607-627-00-4
416-360-0 162221-28-5
Skin Sens. 1
GHS07
Harmonised C&L View details
Sodium 1-methyl 9-(sulphooxy)octadecanoate
205-389-2 139-99-1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
3'-deoxyadenosine
200-791-4 73-03-0
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
N-methyl-p-toluidine
612-055-00-3
210-769-6 623-08-5
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS06 GHS08
Harmonised C&L View details
Dimethyl 4-hydroxyisophthalate
227-803-0 5985-24-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(decyloxy)-, ammonium salt (1:1)
610-821-1 52286-19-8
Not Classified
Notified C&L View details
α-bromo-o-fluorotoluene
207-169-1 446-48-0
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of 4-(9-amino-1,4-dioxo-2,4-dihydro-1H-benzo[f]heteropolycycle-3-yl)-N-[3-(dimethylamino)propyl]benzensulfonamide and 4,4'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroheteropolycycle-1,4-diyl)bis{N-[3-(dimethylamino)propyl]benzenesulfonamide}
473-450-2
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(Z)-3-methylpent-2-en-4-yn-1-ol
228-168-2 6153-05-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05 GHS06
REACH registration C&L View details
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Formaldehyde, polymer with methyloxirane, oxirane and phenol
607-563-7 25134-86-5
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Acetonyl acetate
209-746-3 592-20-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-hydroxyethyl hexadecanoate
618-403-0 9004-94-8
Not Classified
Notified C&L View details
1-[7-(dimethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1H-pyrrole-2,5-dione
259-499-0 55145-14-7
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
225-213-8 4722-68-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates
614-840-6 68952-15-8
Not Classified
Notified C&L View details
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosan-21-one hydrochloride
277-620-5 73833-37-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
2-cyclohexylpropan-1-ol
226-632-9 5442-00-2
Not Classified
Notified C&L View details
[2-(3-cyclohexen-1-yl)ethyl]trimethoxysilane
266-749-2 67592-36-3
GHS07
Notified C&L View details
3-aminobutyric acid
208-783-2 541-48-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl (phenylsulphonyl)acetate
231-516-6 7605-30-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-m-phenylenediamine
2,6-toluenediamine
612-111-00-7
212-513-9 823-40-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Muta. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1,3-dioxolane-2-propan-1-ol
286-766-9 85391-14-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Propylene carbonate, oligomeric reaction products with 2-methylpentane-1,5-diamine
500-307-4 119499-55-7
Notified C&L View details
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester
609-664-1 393-85-1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
cyclohexanone
606-010-00-7
203-631-1 108-94-1
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Harmonised C&L View details
Montan wax, ester with methylated hexamethylolmelamine
297-870-9 93763-50-9
Not Classified
Notified C&L View details
Leptospermum scoparium branch/leaf oil
434-370-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
N,N-bis(1-methylethyl)formamide
220-284-1 2700-30-3
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
KHUSINIL
608-038-00-5
422-580-8 75490-39-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
616-293-9 761446-44-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, C8-18
292-769-6 90990-08-2
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
6-propyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
227-737-2 5962-23-2
Not Classified
Notified C&L View details
diuron (ISO)
3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
006-015-00-9
206-354-4 330-54-1
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Iron selenide
215-177-1 1310-32-3
GHS06
Notified C&L View details
Thixatrol SR
603-123-3 126162-16-1
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(methylthio)propyl butyrate
240-680-8 16630-60-7
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-trans-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-N-methylpiperidine
BRL 44742
603-169-00-4
415-550-0 109887-53-8
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Barium strontium niobate
253-383-3 37185-09-4
GHS07
Notified C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[2-(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)vinyl]-3H-indolium chloride
225-097-9 4657-00-5
Acute Tox. 3
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Dibenzyltoluene
248-097-0 26898-17-9
Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 4
GHS08
Notified C&L View details
Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off
Refinery gas
[A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]
A complex combination produced by the fractionation of the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.
649-158-00-8
272-874-3 68919-02-8
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
1,3,3-trimethyl-2-[[methyl(p-tolyl)hydrazono]methyl]-3H-indolium hydrogen sulphate
281-429-2 83949-69-3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Diethyl cinnamylidenemalonate
246-899-5 25364-76-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
6-chloro-1,3-dimethyluracil
230-205-2 6972-27-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
216-047-7 1483-54-1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Oils, fish, bisulfited, ammonium salts
272-500-9 68855-96-9
Not Classified
Notified C&L View details
3-methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
279-593-5 80866-88-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Clove leaf oil
616-969-3 8015-97-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Notified C&L View details
2-Imidazolidinone, 4,5-dimethoxy-1,3-bis(methoxymethyl)-
617-698-3 85306-00-9
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
4'-butoxy[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-123-2 52709-87-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details

Export search results to: