Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 June 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
methyl 2-(4,6-dichloropyrimidin-5-yl)acetate
886-584-5 171096-33-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-iodothiane
886-585-0 281204-90-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1R)-1-cyclobutylethan-1-amine hydrochloride
886-586-6 677743-79-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[(dimethylamino)methyl]-2-methoxyaniline
886-587-1 697307-13-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)ethan-1-one
886-588-7 866579-96-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl (3R)-pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
886-589-2 874964-22-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
886-590-8 885524-07-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 4-[4-(aminomethyl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate
886-591-3 910036-87-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-(2-chloro-6-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
886-592-9 1016763-54-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(pyridin-2-yl)morpholine
886-593-4 1018656-53-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3,5-dichloro-2-(chloromethyl)pyridine
886-595-5 1076197-56-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
[4-(2,2,2-trifluoroethyl)phenyl]methanol
886-596-0 1108151-49-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-[3-(aminomethyl)oxolan-3-yl]carbamate
886-597-6 1158760-32-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(pyrrolidin-3-yl)benzonitrile hydrochloride
886-598-1 1203685-82-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3,5-dimethylphenyl)-2H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
886-599-7 1249437-64-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methanesulfonylpropanenitrile
886-600-0 1249519-31-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
886-601-6 1190321-08-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[4-(piperidin-3-yl)phenyl]methanol
886-602-1 1260850-24-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-amino-1-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
886-603-7 1263177-22-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl}acetic acid
886-604-2 1321843-22-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
DMBAH HSO4
886-605-8 1985686-75-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2,5-dichloro-8-fluoroquinoline
886-606-3 1342357-62-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-chloro-3-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
886-607-9 1360886-85-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(pyrrolidin-3-yl)-1H-1,3-benzodiazole dihydrochloride
886-608-4 1461706-03-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 4-[3-(aminomethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl]piperidine-1-carboxylate
886-610-5 1546114-32-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-fluorocyclobutane-1-carbonitrile
886-611-0 1552638-51-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
886-612-6 1369103-58-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
[1-(pyrrolidin-3-yl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
886-613-1 1706454-43-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole
886-614-7 1785570-49-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
886-615-2 1803570-92-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
886-616-8 1824147-42-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 5-fluoro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate
886-617-3 1909319-55-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-(bromomethyl)-5-methylpiperidine-1-carboxylate
886-618-9 1934683-34-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
methyl 6-formyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
886-619-4 1935140-98-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H-pyrazole-4-sulfonyl fluoride
886-621-5 1936120-21-6
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-aminobicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
886-622-0 1955506-00-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazin-3-yl]methanamine dihydrochloride
886-623-6 1955554-10-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 5-chloro-1,2-benzoxazole-3-carboxylate
886-624-1 2089257-36-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,3-difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
886-625-7 2096996-99-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(6-methanesulfonylpyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
886-626-2 2126159-53-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,4-dimethyl-3-phenylpiperidine hydrochloride
886-627-8 2126161-51-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3,3-difluoro-1,5-diazocane-1-carboxylate
886-628-3 2219374-50-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
rac-[(3R,4S)-4-phenylpyrrolidin-3-yl]methanol hydrochloride
886-629-9 2343964-05-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(2R,6R)-7-oxa-1,4,11,12-tetraazatricyclo[7.3.0.0,2,6]dodeca-9,11-diene dihydrochloride
886-630-4 2416219-18-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-cyanophenyl)ethane-1-sulfonyl chloride
886-632-5 2229463-03-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2H-spiro[1-benzofuran-3,3'-piperidine] hydrochloride
886-633-0 2416235-57-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(1R,5S)-3-oxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,3'-piperidine] hydrochloride
886-634-6 2243503-11-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperidine dihydrochloride
886-635-1 2416236-58-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl (2R,4S)-2-(2-aminoethyl)-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
886-636-7 2418596-94-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl (3S,5R)-3-fluoro-5-hydroxypiperidine-1-carboxylate
886-637-2 2460740-52-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to: