Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 June 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Dinonyl phthalate
201-560-0 84-76-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Chromium(3+) neodecanoate
272-062-9 68683-16-9
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
500-304-8 116802-94-9
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Trivinylphosphine
223-136-4 3746-01-8
Flam. Liq. 2
Pyr. Liq. 1
GHS02
Notified C&L View details
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
Cryolite, tripotassium
262-553-6 60996-20-5
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-amino-4-chlorobenzenesulphonamide
249-423-4 29092-34-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1,3,3-tetramethylbutyl isothiocyanate
241-710-2 17701-76-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(4-nitrophenyl)urea--4,6-dimethylpyrimidin-2-ol (1:1)
206-359-1 330-95-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino)methanol
614-183-5 67953-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
617-608-2 84665-66-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
212-726-7 859-18-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl (4-aminophenyl)carbamate
229-280-4 6465-03-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Lubricating oils, used
274-635-9 70514-12-4
Asp. Tox. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Octadecane-1,12-diol
220-342-6 2726-73-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
tritosulfuron (ISO) (containing ≤ 0,02% AMTT)
1-[4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-3-[2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]urea (containing ≤ 0,02% AMTT)
613-271-00-0
604-291-0 142469-14-5
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Ditetradecyl hydrogen phosphate
229-651-0 6640-03-5
Notified C&L View details
4'-octyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-120-6 52709-84-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-(HYDROXYMETHYL)-4-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-2-OL
700-143-5 959624-24-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-nitro-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
218-192-1 2069-32-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
2-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-dimethylazulen-5-yl)propan-2-ol
207-702-8 489-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Propylene dimyristate
257-057-1 51209-16-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoic acid
219-667-6 2494-79-3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
α-bromo-o-xylene
201-951-6 89-92-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-Amino-2,5-dichloro-N-methyl-benzenesulfonamide
617-758-9 85776-36-9
Not Classified
Notified C&L View details
1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
218-320-6 2116-84-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Butanedioic acid, sulfo-, C-tridecyl ester, branched, disodium salts
298-650-5 93820-69-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Oils, fish, sulfated
287-540-2 85536-56-7
Not Classified
Notified C&L View details
Triton DF 12
609-382-9 37281-47-3
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(2E,4E)-(±)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoic acid
258-355-4 53092-52-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-methylglucamine hydrochloride
927-938-1 35564-86-4
Not Classified
Notified C&L View details
Zirconium tetrahydroxide
238-472-7 14475-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl 1-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
609-504-0 37993-32-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Hexanedioic acid, polymer with 1,3-diisocyanatomethylbenzene, 1,2-ethanediol and 1,2-propanediol, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked
614-897-7 69011-31-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-thiophenebutyric acid
225-090-0 4653-11-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-5-chlorotoluene
238-503-4 14495-51-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
iodine
053-001-00-3
231-442-4 7553-56-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
213-246-0 931-97-5
Acute Tox. 1
Acute Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Notified C&L View details
3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1-one
225-179-4 4702-34-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[1-(aminocarbonyl)hydrazino]acetic acid
205-311-7 138-07-8
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
REACH registration C&L View details
Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-soya alkyl derivs.
615-937-6 73246-96-5
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
17β-hydroxyestr-4-en-3-one 17-undecanoate
212-729-3 862-89-5
Carc. 1B
Repr. 1A
Lact.
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
Notified C&L View details
Castor oil, hydrogenated, propoxylated
1 - 6.5 moles propoxylated
500-301-1 111870-68-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Chromic acid (H2CrO4), disodium salt, tetrahydrate
600-068-7 10034-82-9
Skin Sens. 1
Carc. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Didecyl phthalate
201-561-6 84-77-5
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether
605-380-7 16495-13-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-one
611-088-0 5405-79-8
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
3-phenylpropyl propionate
204-571-9 122-74-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to: