Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 May 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane
500-297-1 109331-54-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
Carc. 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
5,10,15,20-tetraphenyl-21H,23H-porphine
213-025-9 917-23-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
phenylhydrazinium sulphate (2:1)
612-023-00-9
257-622-2 52033-74-6
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Muta. 2
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Diammonium hexachloroiridate
241-007-0 16940-92-4
Met. Corr. 1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Fatty acids, tall-oil, potassium salts
263-136-1 61790-44-1
Not Classified
Notified C&L View details
4-[(4-nitrophenyl)azo]-N-phenylaniline
219-954-6 2581-69-3
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl methacrylate
250-718-5 31582-45-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
(R)-(-)-butane-1,3-diol
228-532-0 6290-03-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
208-627-3 536-25-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-isopropyl-1,4-dimethylazulene
207-701-2 489-84-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-carbaldehyde
230-134-7 6953-22-6
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
7,9-dimethylspiro[5.5]undecan-3-one
281-129-1 83863-64-3
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Norflurazon
248-397-1 27314-13-2
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
1-(chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
278-216-1 75462-59-8
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
4-isobutylpyridine
225-376-5 4810-79-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-nitro-o-phenylenediamine
223-013-5 3694-52-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bromostyrene
215-617-2 1335-06-4
Not Classified
Notified C&L View details
Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils
Redistillates
[The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.]
The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the range of approximately 190°C to 270°C (374°F to 518°F). Composed primarily of substituted dinuclear aromatics.
648-037-00-7
295-295-8 91995-35-6
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
3,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
214-369-2 1123-09-7
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(heptadecenyl)-2-oxazoline-4,4-dimethanol
249-355-5 28984-69-2
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Diguanidinium carbonate
209-813-7 593-85-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
619-047-9 94569-84-3
GHS07
Notified C&L View details
3,6,9-triazaundecamethylenediamine
tetraethylenepentamine
612-060-00-0
203-986-2 112-57-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
3-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
617-667-4 85070-48-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Bis(4-nitrophenyl) ether
202-961-3 101-63-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,2-dimethylpropane-1,3-diamine
230-819-0 7328-91-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Helichrysum angustifolium, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Helichrysum angustifolium, Compositae.
289-918-2 90045-56-0
Asp. Tox. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
1,3-divinylbenzene
203-595-7 108-57-6
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Repr. 2
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Yttrium nitride
247-248-8 25764-13-0
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
N-methylpyrrol-2-ylacetonitrile
246-248-5 24437-41-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Iron, [7,16-dihydrodibenzo[b,i][1,4,8,11]tetraazacyclotetradecinato( 2-)-N5,N9,N14,N18]-, (SP-4-1)-
610-569-2 50792-65-9
Notified C&L View details
potassium,sodium 2,4-diamino-3-[4-(2-sulfonatoethoxysulfonyl)phenylazo]-5-[4-(2-sulfonatoethoxysulfonyl)-2-sulfonatophenylazo]-benzenesulfonate
ORANGE DER 8068
607-507-00-1
422-980-2 187026-95-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
Linden, Tilia argentea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia argentea, Tiliaceae.
290-012-4 90063-54-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-ethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
219-812-3 2539-53-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Disodium butyl phosphate
264-676-0 64114-42-7
Not Classified
Notified C&L View details
N,N''-bis[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]piperazine-1,4-dicarboxamidine dihydrochloride
243-328-1 19803-62-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
3-Pyridinepropanoic acid, β-oxo-, methyl ester
611-214-4 54950-20-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
227-807-2 5986-55-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Dodecafluorocyclohexane
206-591-3 355-68-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-chlorosalicylic acid
206-283-9 321-14-2
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS06
REACH registration C&L View details
5-bromo-2-fluorobenzaldehyde
298-056-6 93777-26-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Linden, Tilia tomentosa, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tilia tomentosa, Tiliaceae.
303-402-7 94167-04-1
Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Chromium boride
235-749-4 12653-55-3
Not Classified
Notified C&L View details
2-butyl-3-benzofuryl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride
243-293-2 19774-82-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Dichloromethyloctylsilane
238-863-2 14799-93-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
611-139-00-7
424-510-1
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS09
Harmonised C&L View details
3-bromofuran
244-744-6 22037-28-1
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details

Export search results to: