Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Dicycloverine
201-009-4 77-19-0
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
619-883-4 68131-89-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-aminophenylacetonitrile
222-587-4 3544-25-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C >25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100 °C (212 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100°C (212°F).
649-527-00-3
309-874-0 101316-69-2
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
N-[3-(dimethylamino)propyl]isooctadecan-1-amide
267-101-1 67799-04-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenediamine
607-870-6 26125-61-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
606-068-00-3
415-770-7 1638-05-7
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
202-670-1 98-46-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
C.I. Pigment Red 184
619-430-0 99402-80-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-oxoimidazolidine-1-carbonyl chloride
236-185-1 13214-53-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide
609-338-9 371771-07-2
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl) acetate
609-950-6 4166-20-5
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-phenylbut-1-ene
601-051-00-7
405-980-7 768-56-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Disodium glycerol phosphate
215-613-0 1334-74-3
Not Classified
Notified C&L View details
4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
227-804-6 5985-28-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[[4-[(4-aminophenyl)methyl]phenyl]amino]-3-phenoxypropan-2-ol
269-936-7 68391-25-3
Not Classified
Notified C&L View details
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine, 5,7-dimethoxy-
603-562-0 13223-43-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
205-388-7 139-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
(5α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
282-186-5 84116-46-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
T-159
485-120-5
Not Classified
Notified C&L View details
6-amino-5-nitrosouracil
226-633-4 5442-24-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium nitride
247-244-6 25764-09-4
GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt a 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-457-00-3
265-097-6 64741-96-4
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Sodium dimethylnaphthalenesulphonate
248-301-8 27178-87-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-propylvaleronitrile
236-338-2 13310-75-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
2-bromopyridine 1-oxide hydrochloride
279-594-0 80866-91-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-(Methylthio)phenyl)acetonitrile
609-576-3 38746-92-8
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isotridecan-1-ol
248-469-2 27458-92-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Anthracene-9-carbonitrile
214-909-7 1210-12-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
266-293-4 66270-36-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-hydroxyethylammonium hydrogen sulphite
236-546-3 13427-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Montan wax, ext.
297-871-4 93763-51-0
Not Classified
Notified C&L View details
5-(aminomethyl)isoxazol-3-ol hydrate
220-430-4 2763-96-4
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester
618-736-1 91367-05-4
GHS06
Notified C&L View details
Soaps, stocks, fish-oil, acidulated
285-567-4 85117-16-4
Not Classified
Notified C&L View details
2,5-dimethylhexane
601-009-00-8
209-745-8 592-13-2
Flam. Liq. 2
Skin Irrit. 2
Asp. Tox. 1
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Harmonised C&L View details
5-formylsalicylic acid
210-492-0 616-76-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Pentanedione, peroxide
253-384-9 37187-22-7
Org. Perox. D
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
803-806-8 530-40-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-cyclohexen-1-yloxy)trimethylsilane
229-675-1 6651-36-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2,4,6-trichloro-3,5-dimethylphenol
230-206-8 6972-47-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Glipizide
249-427-6 29094-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
tebuconazole (ISO)
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
603-197-00-7
403-640-2 107534-96-3
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Repr. 2
GHS07 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
trans-(±)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol hydrochloride
252-950-2 36282-47-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
C.I. Acid Yellow 184
612-840-0 61968-07-8
GHS07
Notified C&L View details
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with cocoyl chloride
500-711-0 162353-73-3
Not Classified
Notified C&L View details
N-methylmaleimide
213-226-1 930-88-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Phenylsulphonylacetonitrile
231-515-0 7605-28-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
L-(-)2-amino-3-ureidopropionic acid
216-046-1 1483-07-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.