Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 15 October 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-ethoxysalicylic acid
233-919-2 10435-55-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diphenyl isophthalate
212-014-6 744-45-6
Not Classified
Notified C&L View details
1-Propene, polymer with ethene
618-455-4 9010-79-1
Not Classified
Notified C&L View details
Tallow, calcium sodium salt
272-503-5 68856-20-2
Not Classified
Notified C&L View details
2,2'-[dithiobis(methylene)]bisfuran
224-649-6 4437-20-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium trihydroxide
240-513-9 16469-16-2
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 4,4'-methylenebis(2,6-diethylaniline)
500-306-9 119205-75-3
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isobutyl furan-2-propionate
203-261-0 105-01-1
Not Classified
Notified C&L View details
2-[2-[4-(1-phenylethyl)phenoxy]ethoxy]ethanol
608-713-4 32171-27-0
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Alkenes, C8-9, hydroformylation products, distn. residues
292-426-0 90622-26-7
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Oak, Quercus robur, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Quercus robur, Fagaceae.
275-129-0 71011-28-4
Not Classified
Notified C&L View details
2-diethylaminoethyl methacrylate
607-127-00-6
203-275-7 105-16-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
Polyoxyalkylene styryl ether
617-318-6 82339-23-9
Not Classified
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
416-750-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(4-bromophenoxy)trimethylsilane
241-831-0 17878-44-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isopropyl methacrylate
225-094-2 4655-34-9
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
2',4'-dimethoxycinnamic acid
230-208-9 6972-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Alkenes, ethylene-manuf.-by-product dicyclopentadiene-conc., polymers with steam-cracked petroleum distillates
614-303-6 68131-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
(±)-5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline
227-068-6 5630-11-5
Not Classified
Notified C&L View details
12-wolframosilicic acid
234-719-8 12027-38-2
Skin Corr. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
REACH registration C&L View details
9H-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide
233-527-1 10215-25-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl 2-[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methylene]amino]benzoate
302-347-6 94108-09-5
Not Classified
Notified C&L View details
(2S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
601-176-7 112245-13-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H,5H-Pyrazolo[1,2-a]pyrazol-1-one, 3-amino-6,7-dihydro-, hydrochloride (1:1)
609-180-0 358360-19-7
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Hept-2-ynoic acid
216-048-2 1483-67-6
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
291-707-5 90459-62-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Cyclohexyl formate
224-415-3 4351-54-6
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
(7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone methyl ester
600-850-8 107724-20-9
Notified C&L View details
tert-Decanoic acid, oxiranylmethyl ester, reaction products with tetraethylenepentamine
307-229-8 97553-68-9
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2,4,6-tris(pentafluoroethyl)-1,3,5-triazine
212-724-6 858-46-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
methylethylketone peroxide trimer
617-021-00-1
429-320-2 24748-23-0
Org. Perox. B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Asp. Tox. 1
GHS01 GHS02 GHS07
GHS08
Harmonised C&L View details
2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, calcium salt, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-
239-293-7 15251-48-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Repr. 2
Lact.
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
5.alpha.-Pregnane-3,11,20-trione, 5,6.alpha.-epoxy-17-hydroxy-, cyclic 3,20-bis(ethylene acetal)
600-289-9 102213-30-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
2-[(p-aminophenyl)sulphonyl]ethyl hydrogensulphate
219-669-7 2494-89-5
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
297-991-7 93776-61-5
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-ethylhexyl 3-mercaptopropionate
256-589-1 50448-95-8
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
3-(isotridecyloxy)propylamine
256-881-9 50977-10-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Sodium hydrogen 9(or 10)-(sulphonatooxy)octadecanoate
273-422-8 68964-56-7
Not Classified
Notified C&L View details
3-butoxyphenol
242-715-2 18979-72-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Santalum austro-caledonicum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Santalum austro-caledonicum, Santalaceae.
295-223-5 91845-48-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Amprolium
204-458-4 121-25-5
Not Classified
Notified C&L View details
Castoreum, Canadian, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. obtained from Castor.
296-432-4 92704-04-6
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate
239-418-5 15400-53-0
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium orthophosphate hydrate
613-996-2 66905-65-5
Not Classified
Notified C&L View details
sodium bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprate(II)
611-167-00-X
435-240-9
Aquatic Chronic 3
Harmonised C&L View details
(R)-4-bromo-α-methylbenzylamine
256-245-0 45791-36-4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-bromo-3,5-dihydroxybenzamide
236-548-4 13429-12-4
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.