Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 28 January 2023
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
C.I. Reactive Yellow 15
602-427-3 12226-47-0
Notified C&L View details
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutaric anhydride
618-749-2 91424-40-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Piritramide
206-124-3 302-41-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150 °C to 345 °C (302 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
649-214-00-1
265-093-4 64741-91-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Glutaronitrile
208-861-6 544-13-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS06
Notified C&L View details
4-[(3-acetoxypropyl)amino]-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1,3-diyl diacetate
302-118-0 94089-18-6
Notified C&L View details
N-[(triethoxysilyl)methyl]cyclohexylamine
247-744-4 26495-91-0
Flam. Liq. 3
GHS02
REACH registration C&L View details
Butan-2-one phenylhydrazone
214-452-3 1129-62-0
Not Classified
Notified C&L View details
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
601-435-4 116529-60-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Rhodinyl propionate
203-343-6 105-89-5
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 5,5',7,7'-tetrabromo[2,2'-bi-1H-indole]-3,3'-diyl disulphate
220-287-8 2702-33-2
Not Classified
Notified C&L View details
Furaltadone
205-384-5 139-91-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
(Z)-hexadec-11-enyl acetate
251-791-6 34010-21-4
Skin Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Trimethylsilyl methanesulphonate
233-220-2 10090-05-8
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
6-[3-(dimethylamino)propyl]-6,12-dihydro-benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-ol
248-465-0 27450-47-1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Panax Ginseng Root Extract
680-299-8 50647-08-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-azidophenyl)-2-bromoethan-1-one
260-519-5 57018-46-9
Flam. Sol. 1
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS02 GHS05 GHS08
Notified C&L View details
Carbonylhydrotris(triphenylphosphine)iridium
241-282-7 17250-25-8
GHS07
Notified C&L View details
lead diazide
lead azide
lead azide [≥ 20 % phlegmatiser]
082-003-00-7; 082-003-01-4
236-542-1 13424-46-9
Multiple harmonised classifications
View details
2,2-dimethylpropyl isocyanate
239-660-1 15592-29-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
GHS08
Notified C&L View details
Dinonyl phthalate
201-560-0 84-76-4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Chromium(3+) neodecanoate
272-062-9 68683-16-9
Skin Sens. 1B
GHS07
REACH registration C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)
500-304-8 116802-94-9
GHS05 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
Trivinylphosphine
223-136-4 3746-01-8
Flam. Liq. 2
Pyr. Liq. 1
GHS02
Notified C&L View details
p-(phenylthio)benzaldehyde
214-905-5 1208-88-4
Not Classified
REACH registration C&L View details
1H-Carbazol-3-ol, 2,3,4,9-tetrahydro-
604-384-6 14384-34-0
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl 3-[(2S,3R)-2-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-(4-fluorophenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propanoate
606-560-8 204589-80-0
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
Cryolite, tripotassium
262-553-6 60996-20-5
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
3-amino-4-chlorobenzenesulphonamide
249-423-4 29092-34-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,1,3,3-tetramethylbutyl isothiocyanate
241-710-2 17701-76-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-bis(4-nitrophenyl)urea--4,6-dimethylpyrimidin-2-ol (1:1)
206-359-1 330-95-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-dodecyl-, polymer with 1,2-ethanediamine and formaldehyde, compd. with (dibutylamino)methanol
614-183-5 67953-82-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
617-608-2 84665-66-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
212-726-7 859-18-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Methyl (4-aminophenyl)carbamate
229-280-4 6465-03-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Lubricating oils, used
274-635-9 70514-12-4
Asp. Tox. 1
GHS08
REACH registration C&L View details
Octadecane-1,12-diol
220-342-6 2726-73-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
tritosulfuron (ISO) (containing ≤ 0,02% AMTT)
1-[4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-3-[2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl]urea (containing ≤ 0,02% AMTT)
613-271-00-0
604-291-0 142469-14-5
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Ditetradecyl hydrogen phosphate
229-651-0 6640-03-5
Notified C&L View details
4'-octyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
258-120-6 52709-84-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2H-1-Benzopyran-6-methanol, 3,4-dihydro-2-hydroxy-4-phenyl-
700-143-5 959624-24-9
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
7-nitro-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
218-192-1 2069-32-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)-1-[[3-methyl-4-[(3-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine
260-125-3 56358-10-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Aquatic Chronic 4
GHS07
REACH registration C&L View details
2-((3S,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-3,8-dimethylazulen-5-yl)propan-2-ol
207-702-8 489-86-1
Not Classified
Notified C&L View details
Propylene dimyristate
257-057-1 51209-16-6
Not Classified
Notified C&L View details
4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoic acid
219-667-6 2494-79-3
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
α-bromo-o-xylene
201-951-6 89-92-9
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
218-320-6 2116-84-9
Not Classified
REACH registration C&L View details
Butanedioic acid, sulfo-, C-tridecyl ester, branched, disodium salts
298-650-5 93820-69-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Oils, fish, sulfated
287-540-2 85536-56-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.