Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 May 2022
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
4-chlorobenzonitrile
210-765-4 623-03-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
3α,7α-dihydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid
219-542-6 2458-08-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
5-(phenylmethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
229-652-6 6640-09-1
GHS07
Notified C&L View details
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
DAM 520
616-088-00-4
413-440-7 112006-75-4
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07
Harmonised C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated, esters with fatty acids, coco
1 - 4.5 moles ethoxylated
500-303-2 115340-85-7
Muta. 2
GHS08
REACH registration C&L View details
Diethyl(2-ethylaminoethyl)amine
203-264-7 105-04-4
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
6-nitro-2-benzopyrone
220-341-0 2725-81-7
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt
611-145-00-X
429-440-5
Eye Dam. 1
GHS05
Harmonised C&L View details
1-cyclohexylethan-1-one
212-517-0 823-76-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amides, from ammonia-1,2-dichloroethane reaction product triethylenetetramine fraction and C18-24 fatty acids, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane
287-663-1 85566-54-7
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 4-decyl 2-sulphonatosuccinate
230-818-5 7328-38-3
GHS05
Notified C&L View details
Guanidinium thiocyanate
209-812-1 593-84-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
5-AMINO-1-METHYL-1H-TETRAZOLE
611-113-5 5422-44-6
Flam. Sol. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
p-bromophenethyl alcohol
225-093-7 4654-39-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1,1'-oxybis(4-fluorobenzene)
206-358-6 330-93-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Erythromycin stearate
211-396-1 643-22-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
Rolipram
262-771-1 61413-54-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Dipotassium hexachlororhenate
241-008-6 16940-97-9
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Alcohols, C8-22, distn. residues
292-425-5 90622-25-6
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-bis[[4-methoxy-6-[(2-sulphoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid, sodium salt, compound with 2,2'-iminodiethanol
285-889-5 85154-07-0
Not Classified
Notified C&L View details
Disodium 8-[[4-(1,1-dimethylethyl)-2-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-1-hydroxy-5-[(1-methylethyl)amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
280-148-2 83027-45-6
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Di-tert-butyl bicarbamate
240-512-3 16466-61-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
p-hydroxyphenyl methacrylate
250-652-7 31480-93-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-p-tolylethanol
211-824-7 699-02-5
Not Classified
Notified C&L View details
Hex-3-enedioic acid
224-648-0 4436-74-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
(2S)-5-amino-2-[(aminoacetyl)amino]-5-oxopentanoic acid
700-144-0 13115-71-4
Not Classified
Notified C&L View details
Imiprothrin
615-873-9 72963-72-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Carc. 2
STOT SE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
C.I. Acid Brown 322
612-727-6 61931-11-1
Not Classified
Notified C&L View details
N-(2-ethylhexyl)naphthalen-2-amine
260-126-9 56358-17-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
2-methylbenzylamine
201-952-1 89-93-0
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
2-butyryloxyethyltrimethylammonium iodide
219-666-0 2494-56-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[2H10]cyclohexanone
257-058-7 51209-49-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Urea, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-, N'-(hydrogenated tallow alkyl) derivs.
297-000-8 93166-10-0
Notified C&L View details
Dodecyltrimethoxysilane
221-332-4 3069-21-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pent-3-en-2-one
210-888-3 625-33-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Aluminium, compound with barium (4:1)
235-493-3 12253-23-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
8-amino-7-methylphenazin-2-ol
202-139-4 92-25-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Decaborane(14)
241-711-8 17702-41-9
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
2-(aminomethyl)phenol
213-249-7 932-30-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
copper(II) methanesulfonate
KUPFER-II-METHANSULFONAT; KUPFERMETHANSULFONAT
029-008-00-2
405-400-2 54253-62-2
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Fatty acids, C16-22 and C18-unsatd.
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid and SDA Reporting Number: 08-005-00.
270-275-1 68424-13-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-methylpyrazole
231-445-0 7554-65-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Cyclopentylacetic acid
214-368-7 1123-00-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-hydroxypyridine-3-methanesulphonic acid
225-377-0 4812-14-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with octahydro-4,7-methano-lH-indenedimethylamine
500-420-9 158999-25-8
Not Classified
Notified C&L View details
Deferoxamine mesilate
205-314-3 138-14-7
Not Classified
Notified C&L View details
Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum
Heavy Fuel oil
[A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C(446°F).
649-027-00-5
270-983-0 68512-61-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
9,10-Anthracenedione, 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-amino-
602-479-7 12227-47-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate
isopropyl alcohol
A-88820.605
607-403-00-6
414-810-0
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate, RNA-dependent
232-964-5 9068-38-6
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.