Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 06 april 2021. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
-
76714-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
178961-20-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
7411-47-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
2163-79-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
4482-55-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
6202-15-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
540-73-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
-
117933-89-8
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Details
-
5836-73-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
7076-53-1
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
1563-67-3
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
130014-35-6
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
21436-97-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
-
26766-27-8
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
72319-19-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
136-25-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
4301-50-2
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
919-76-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
1522-92-5
Suspected mutagen
Details
-
15271-41-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
2532-43-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
51-14-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
10027-06-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
-
99688-47-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
132207-32-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
34492-97-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
51337-71-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
74195-78-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
108-34-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
8069-76-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
63919-26-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
19372-20-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
83-59-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
12035-71-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
5827-05-4
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
1314-04-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
12673-58-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
29873-36-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
2810-74-4
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
65229-23-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
16039-61-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
11132-10-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
299-45-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
572-48-5
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
5826-76-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
-
27147-75-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
-
17169-61-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
9036-19-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
59536-65-1
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
-
9002-93-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.