Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Last updated 18 mei 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
618-753-4
91465-08-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-302-2
55701-03-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-950-8
22189-32-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-422-0
64058-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-397-6
17351-75-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
927-226-0
15177-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
919-945-3
3399-22-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
603-999-7
137071-32-0
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-045-9
52612-42-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-886-1
53955-46-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
247-996-5
26771-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-270-5
2102-59-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-414-9
7111-29-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-851-0
23733-66-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-709-4
67518-98-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-744-7
31638-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-652-1
10293-06-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-373-5
24629-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-708-9
67518-96-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-780-9
4489-14-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
225-067-5
4638-92-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
263-318-0
61914-47-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
612-059-5
609799-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
603-031-3
125116-23-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-088-5
1079-01-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-160-0
4695-62-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-600-2
38953-85-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-858-2
36065-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-446-1
2767-84-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
209-862-4
595-31-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
608-458-9
303176-43-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
601-570-9
118864-75-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-424-2
1445-91-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
631-368-6
125224-62-6
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
207-856-6
498-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
611-973-1
60410-16-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
610-106-4
43119-28-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
613-140-8
63106-93-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-144-8
126456-43-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
614-051-7
67333-70-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-420-1
29841-69-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
614-178-8
67928-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-765-2
21436-03-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-811-1
216394-07-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
606-096-6
18680-27-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-360-5
639-99-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-513-9
168316-95-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-413-5
16561-29-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-814-6
402957-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
615-098-6
702-82-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.