Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 mei 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
205-494-3
141-66-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-867-4
14802-44-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-154-4
58177-64-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-128-5
94094-27-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-701-4
93962-64-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
303-726-9
94213-24-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-695-3
53678-20-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-733-1
10339-60-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-181-1
58243-08-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
260-084-1
56269-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
302-536-3
94109-96-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-131-6
68938-58-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
289-329-0
87619-90-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-844-4
68141-22-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
238-127-0
14252-84-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-947-5
56015-03-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-944-9
56014-69-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-410-7
6261-18-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-447-4
53243-60-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
210-465-3
616-12-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
213-122-6
925-72-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-602-9
25073-24-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-478-2
202601-68-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-477-7
202601-67-0
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-679-7
537-98-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
204-994-9
130-79-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-757-7
1657-71-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-714-9
690-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
253-955-2
38462-26-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-402-7
30950-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-285-1
51557-09-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-271-2
6204-41-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-310-4
2408-40-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-759-0
53772-85-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-595-6
97338-00-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-579-6
94732-96-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
305-578-0
94732-95-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
265-741-6
65405-70-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-843-7
57602-94-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-156-8
60308-76-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-158-9
60308-78-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-364-0
51731-17-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
242-198-3
18312-21-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
302-121-7
94089-21-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-616-6
674-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
222-762-5
3604-90-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
306-836-5
97416-87-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-451-1
26091-11-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-503-1
35304-87-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-075-8
10524-07-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.