Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 mei 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
619-429-5
99395-88-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
610-461-5
495-61-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
618-632-6
90719-32-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
623-293-2
7331-52-4
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
612-168-8
6153-64-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-177-0
808-26-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
611-780-2
59046-78-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
252-319-1
35019-66-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
253-306-3
37002-45-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-829-6
94134-59-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
233-855-5
10391-47-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-975-5
57817-89-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
240-503-4
16452-32-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-956-8
5173-69-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-957-3
5173-70-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-113-9
510-39-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
263-984-2
63179-62-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-748-0
125-66-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
672-712-5
178233-72-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
216-110-9
1499-55-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
298-784-4
93839-15-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
282-114-2
84100-33-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
281-826-0
84030-51-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
619-456-2
99725-13-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
618-116-0
88139-91-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
608-584-4
31161-46-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
302-823-3
94134-54-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
286-558-8
85269-34-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
255-263-6
41203-81-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
610-053-7
426831-32-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
301-679-9
94030-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-924-6
40454-19-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-536-8
93892-52-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-535-2
93892-51-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-534-7
93892-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-286-4
6217-61-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
605-685-5
173604-87-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
618-762-3
91526-17-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
601-165-7
112143-82-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-284-6
68784-93-0
Suspected skin sensitiser
Details
274-737-3
70660-63-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-269-4
51548-48-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
613-823-0
6559-91-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-250-9
11019-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-070-2
20831-76-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-329-2
53053-56-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
264-988-7
64643-72-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-987-1
64643-71-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-723-0
16676-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-611-0
357-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.