Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 06 april 2021. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
269-418-0
68239-05-4
Suspected toxic for reproduction
Details
269-537-8
68298-05-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-513-1
67874-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
233-066-6
10026-99-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
280-180-7
83045-00-5
Suspected persistent in the environment
Details
249-105-5
28611-73-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
249-390-6
29053-94-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-773-2
3232-36-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-385-9
94249-11-3
Suspected carcinogen
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
302-457-4
94109-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-260-3
25779-93-5
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
249-572-5
29338-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-803-4
26560-94-1
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
244-457-6
21583-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-450-2
84643-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
268-816-1
68140-80-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-410-2
68959-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-324-2
93803-53-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-752-0
3599-58-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
307-717-0
97721-71-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-604-0
94825-15-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
309-094-0
99948-85-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-050-9
54266-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-873-3
70776-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-603-8
80867-10-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-464-0
65121-82-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-872-8
94086-82-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
271-606-2
68586-07-2
Suspected toxic for reproduction
Details
306-567-3
97334-75-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-214-3
4722-98-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-163-7
4696-48-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-947-3
34341-20-3
Suspected toxic for reproduction
Details
268-822-4
68141-00-4
Suspected toxic for reproduction
Details
225-164-2
4696-49-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-365-7
30862-35-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-640-6
2210-62-0
Suspected toxic for reproduction
Details
302-295-4
94107-62-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-430-4
55011-64-8
Suspected toxic for reproduction
Details
299-337-6
93859-02-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-664-0
97373-00-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
298-285-1
93803-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-048-0
70942-44-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-157-7
38850-58-7
Suspected carcinogen
Details
303-205-6
94159-27-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-238-0
2090-54-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-843-5
28100-39-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
227-809-3
5988-51-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
235-876-5
13018-95-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
304-399-5
94265-94-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-958-3
94313-61-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.