Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 mei 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
 
281-315-2
83922-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-738-9
2223-58-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
267-434-2
67860-00-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-543-8
2510-00-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-569-5
108-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-761-0
1008-76-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
231-354-6
7499-60-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-440-0
6268-00-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-362-6
76019-91-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
271-422-2
68555-31-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-608-9
93942-55-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
289-481-8
89229-91-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-236-2
71172-63-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-237-8
71172-66-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-378-8
466-93-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-401-2
58-89-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
275-229-4
71172-39-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
281-222-7
83898-14-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-422-5
51787-96-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-122-7
56343-98-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
274-540-2
70289-00-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-492-7
85099-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-065-3
70964-91-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
239-845-7
15760-18-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-719-7
6336-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
227-800-4
5984-94-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-338-2
28958-85-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-506-5
531-35-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-543-6
1883-32-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
210-371-2
614-19-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-617-4
4971-56-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-435-0
68084-26-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-066-0
102-96-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-287-9
637-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-087-6
71850-04-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
265-931-9
65813-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-231-2
58379-60-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
227-857-5
6006-81-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-048-6
72928-06-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-128-7
1504-55-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
207-801-6
495-45-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
267-971-2
67969-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
223-798-4
4078-19-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-489-0
85099-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
255-039-8
40691-66-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
280-467-7
83498-24-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-108-1
510-07-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-606-8
93942-53-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-607-3
93942-54-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-407-5
17371-45-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.