Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

Inventaris met betrekking tot bijlage III

ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor registranten om na te gaan of de beperkte minimuminformatievereisten van toepassing zijn dan wel of alle in bijlage VII vereiste informatie moet worden ingediend.

De inventaris werd aangelegd aan de hand van openbaar beschikbare databanken met experimentele gegevens en aan de hand van resultaten van (Q)SAR-modellen. Aanwijzingen voor gevaarlijke toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen, alsook informatie over vormen van gebruik en andere beschikbare relevante informatie moeten worden afgewogen tegen de criteria in bijlage III.

Het feit dat een stof niet in de inventaris voorkomt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat niet aan de criteria van bijlage III is voldaan. Omgekeerd kan een registrant, indien een stof wel in de inventaris voorkomt, toch van de beperkte minimuminformatievereisten profiteren mits dit gerechtvaardigd wordt.

Let op: de inventaris is geen hulpmiddel voor indeling, maar slechts bedoeld om bezorgdheden aan te duiden. Bijvoorbeeld, het feit dat een stof is aangeduid als "vermoedelijk mutageen" wil niet zeggen dat ECHA deze stof als mutageen beschouwt. Er moet gekeken worden naar alle bewijzen alvorens te concluderen dat er een noodzaak tot indeling bestaat.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

(+)-4-amino-α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichlorobenzyl alcohol

EC / List no.: 256-608-3 CAS no.: 50499-60-0
Information source
# Suspected carcinogen: CAESAR Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (moderate reliability) # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 6.13 mg/L (moderate reliability); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 20.91 mg/L (moderate reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (moderate reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 1.78 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 39.55 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 1.98 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 3.15 mg/L # Suspected mutagen: SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (good reliability) # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.