Hoe kan Europese wetgeving inzake chemische stoffen ons leven verbeteren?