CLP-pictogrammen

Een gevarenpictogram is een afbeelding bestaande uit een waarschuwingssymbool en specifieke kleuren, die wordt weergegeven op een etiket en bedoeld is om informatie te geven over de schade die een bepaalde stof of een bepaald mengsel kan toebrengen aan onze gezondheid of het milieu. De CLP-verordening heeft een nieuw systeem geïntroduceerd voor de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen in de Europese Unie. De pictogrammen zijn ook veranderd en zijn nu in overeenstemming met het mondiaal geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

De nieuwe pictogrammen hebben de vorm van een rode ruit op een witte achtergrond, en ze vervangen de oude oranje vierkante symbolen die onder de vorige wetgeving golden. Sinds 1 december zijn sommige stoffen en mengsels al geëtiketteerd volgens de nieuwe wetgeving, maar de oude pictogrammen mogen nog tot 1 juni 2017 in de handel zijn. Tot die datum kunt u in uw supermarkt of in de schappen van uw plaatselijke ijzerhandel detergentia, lampoliën of andere producten met op het etiket ofwel het oranje ofwel het witte pictogram aantreffen.

  • Image
  • Image

Klik op de pictogrammen om de bijbehorende beschrijving weer te geven

Categories Display