Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

(gepubliceerd in overeenstemming met artikel 59, lid 10, van de REACH-verordening)

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie

Opmerkingen:

  • Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als authentiek beschouwd. Bedrijven kunnen onmiddellijk wettelijke verplichtingen hebben zodra een stof is opgenomen in de kandidaatslijst op deze website. Dit geldt in het bijzonder voor verplichtingen op grond van de artikelen 7, 31 en 33 van de REACH-verordening.
  • Numerieke identificatoren: Elke stof in de kandidaatslijst betreft zowel de watervrije vormen als de hydraten. Het CAS-nummer in een item duidt doorgaans de watervrije vorm aan. Als gehydrateerde vormen van de stof met andere CAS-nummers worden geïdentificeerd, dan vallen deze toch binnen het bereik van het item.
  • Andere numerieke identificatoren: Voor de items met "-" in de kolommen EG-nummer en CAS-nummer, is — voor zover mogelijk — een niet-uitputtende lijst van EG- en/of CAS-inschrijvingsnummers opgenomen, die de stoffen of stofgroepen beschrijven, welke geacht worden binnen het bereik van het item voor de kandidaatslijst te vallen. Tot deze informatie hebt u toegang via de knop "Details" van het geselecteerde item.
Filter the list
Datum van opname:

The List does not contain any Substances.
Besluit IUCLID-gegevensset  
473-390-7
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Sodium perfluoroheptanoate EG-nr. : 243-518-4 | CAS-nr. : 20109-59-5
potassium perfluoroheptanoate EG-nr. : - | CAS-nr. : 21049-36-5
Ammonium perfluoroheptanoate EG-nr. : 228-098-2 | CAS-nr. : 6130-43-4
Perfluoroheptanoic acid EG-nr. : 206-798-9 | CAS-nr. : 375-85-9
-
-
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-jan-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-jan-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EG-nr. : 247-426-5 | CAS-nr. : 26040-51-7
-
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-jan-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-jan-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-jan-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EG-nr. : 310-154-3 | CAS-nr. : 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EG-nr. : - | CAS-nr. : 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- EG-nr. : - | CAS-nr. : 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EG-nr. : - | CAS-nr. : 210555-94-5
4-isododecylphenol EG-nr. : - | CAS-nr. : 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- EG-nr. : - | CAS-nr. : 27147-75-7
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt EG-nr. : 215-604-1 | CAS-nr. : 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EG-nr. : 237-560-2 | CAS-nr. : 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EG-nr. : - | CAS-nr. : 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EG-nr. : - | CAS-nr. : 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EG-nr. : - | CAS-nr. : 22454-04-2
Trisodium orthoborate EG-nr. : 238-253-6 | CAS-nr. : 14312-40-4
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EG-nr. : - | CAS-nr. : 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EG-nr. : - | CAS-nr. : -
Alkanes, C14-17, chloro EG-nr. : 287-477-0 | CAS-nr. : 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EG-nr. : - | CAS-nr. : 198840-65-2
-
-
08-jul-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-jul-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-jul-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EG-nr. : 201-289-8 | CAS-nr. : 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr. : - | CAS-nr. : 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr. : - | CAS-nr. : 75166-31-3
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EG-nr. : 221-967-7 | CAS-nr. : 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EG-nr. : 253-057-0 | CAS-nr. : 36483-57-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EG-nr. : 202-480-9 | CAS-nr. : 96-13-9
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EG-nr. : - | CAS-nr. : 1522-92-5
-
-
08-jul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-jul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EG-nr. : 293-901-5 | CAS-nr. : 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate EG-nr. : 222-883-3 | CAS-nr. : 3648-18-8
-
-
19-jan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-jan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jun-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr. : 249-616-3 | CAS-nr. : 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr. : 269-513-7 | CAS-nr. : 68259-10-9
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EG-nr. : 206-793-1 | CAS-nr. : 375-73-5
magnesium perfluorobutanesulfonate EG-nr. : - | CAS-nr. : 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EG-nr. : - | CAS-nr. : 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EG-nr. : 432-660-4 | CAS-nr. : 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EG-nr. : 444-440-5 | CAS-nr. : 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EG-nr. : 452-310-4 | CAS-nr. : 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EG-nr. : 478-340-8 | CAS-nr. : 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate EG-nr. : - | CAS-nr. : 503155-89-3
-
-
16-jan-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EG-nr. : - | CAS-nr. : 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite EG-nr. : 247-759-6 | CAS-nr. : 26523-78-4
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EG-nr. : - | CAS-nr. : -
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EG-nr. : - | CAS-nr. : 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EG-nr. : - | CAS-nr. : 106599-06-8
-
-
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-jul-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-jul-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-jan-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-jan-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-jan-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-jun-2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27-jun-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.