Waarom vervangen?

Waarom vervangen?

Er zijn allerlei redenen waarom bedrijven deze stap nemen. Het kan zijn dat zij, als onderdeel van hun onderzoek ter verbetering van de technische functionaliteit van hun product, het potentiële risico van een door hen gebruikte stof willen verkleinen.  Ze kunnen besluiten over te stappen op een minder gevaarlijke chemische stof, een alternatieve techniek of een ander productontwerp. In de praktijk vindt vaak een combinatie van deze maatregelen plaats. Deze maatregelen verbeteren doorgaans de efficiëntie, stimuleren innovatie, helpen een concurrentievoordeel te behalen en vergroten de veiligheid of leveren kostenbesparing op.

Innovatie en efficiëntie

Op zoek gaan naar veiligere alternatieven maakt dat uw bedrijf systematisch gaat kijken naar wat het precies doet en hoe dat gebeurt. Het kan zelfs gebeuren dat u zich realiseert dat de functie waarvoor u de stof of het mengsel gebruikt, overbodig wordt als u uw proces of het ontwerp van uw product wijzigt. Dit is ook weer een drijfveer voor innovatie. Herziening van uw materialen en productieprocessen kan ook tot meer efficiëntie leiden, waaronder een geringer gebruik van hulpbronnen of een verminderde afvalproductie tijdens de levenscyclus van uw eindproduct.

Concurrentievoordeel

Door gevaarlijke chemische stoffen te vervangen kunt u een concurrentievoordeel op de markt verwerven. Uw afnemers zullen waardering hebben voor effectieve producten die bovendien veiliger zijn voor werknemers en consumenten en minder schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Door uw vervanging kunnen ook uw afnemers mogelijk een concurrentievoordeel behalen en kunnen zij hun kosten voor naleving van de wetgeving inzake chemische veiligheid verlagen. Zet uw product goed in de markt en u zult zich onderscheiden van de concurrentie.

Besparingen op kosten in verband met regelgeving

Gevaarlijke chemische stoffen zijn strenger gereguleerd om mensen en het milieu te beschermen tegen hun schadelijke effecten. Voor deze stoffen is daarom strengere controle nodig op de werkplek en in de verdere toeleveringsketen. Door ze te vervangen door veiligere alternatieve chemische stoffen of technieken bespaart u de tijd en energie die gemoeid zijn met het beheer van de risico's verbonden aan hun gebruik.

Doen wat juist is

Veel bedrijven beschouwen vervangen als eenvoudigweg doen wat juist is. Het verlagen van het potentiële risico voor uw werknemers die met de stof werken en voor consumenten die uw producten gebruiken en het verminderen van de milieugevolgen van uw activiteiten, zijn goede zaken. U levert uw bijdrage om Europa tot een gezondere plek te maken voor ons allemaal en voor toekomstige generaties.

Meer tijd nodig?

Het kan veel tijd vergen om alternatieven te vinden en te testen. Als uw stof op de REACH-autorisatielijst staat, mag u de stof na zijn verbodsdatum niet meer gebruiken. Als u tegen die tijd nog geen alternatief hebt, moet u een autorisatie aanvragen voor het gebruik van uw stof.

Zie voor meer informatie REACH-autorisatie

 

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.