Waarden

Transparant

We betrekken onze regelgevingspartners en belanghebbenden actief bij onze activiteiten en we zijn transparant in onze besluitvorming. We zijn gemakkelijk te begrijpen en te benaderen.

Onafhankelijk

We zijn onafhankelijk van alle externe belangen en onpartijdig in onze besluitvorming. We raadplegen openlijk het publiek voordat we veel van onze besluiten nemen.

Betrouwbaar

Onze besluiten zijn wetenschappelijk gefundeerd en consistent. Verantwoordelijkheid en de veiligheid van vertrouwelijke informatie zijn hoekstenen van alles wat we doen.

Efficiënt

We zijn doelgericht en betrokken en we doen altijd ons best om onze middelen verstandig te gebruiken. We hanteren hoge kwaliteitsnormen en respecteren uiterste data.

Betrokken bij welzijn

We stimuleren veilig en duurzaam gebruik van chemische stoffen om de kwaliteit van leven voor de mensen in Europa te verbeteren en de kwaliteit van het milieu te beschermen en verbeteren.