Multilaterale werkzaamheden op het gebied van chemische veiligheid

 

Image

De internationale samenwerking van het Agentschap betreft eveneens de EU-verplichtingen voor een gezond beheer van chemische stoffen in het kader van multilaterale overeenkomsten onder auspiciën van de Verenigde Naties. Hiertoe behoren het Verdrag van Stockholm (POP), het Verdrag van Rotterdam (PIC), de Internationale Conferentie inzake het beheer van chemische stoffen (SAICM), de Commissie voor duurzame ontwikkeling (CSD), het Internationaal Programma voor chemische veiligheid van de WHO (ICPS) alsook het werk van de VN op het gebied van het mondiaal geharmoniseerde classificatie- en etiketteringsysteem (GHS).

Op dit veelzijdige terrein ondersteunt het Agentschap de Europese Commissie bij haar activiteiten. In het Verdrag van Rotterdam bijvoorbeeld is de rol van het Agentschap vastgelegd door de PIC-verordening over de import en export van bepaalde gevaarlijke stoffen. De steun die het Agentschap biedt met betrekking tot de multilaterale activiteiten varieert van het leveren van input voor het voorbereiden van bijeenkomsten tot het sturen van deskundigen naar vergaderingen en het organiseren van informatiesessies tijdens specifieke evenementen op verzoek van de Commissie.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)