Samenwerking met soortgelijke regelgevende agentschappen

 

Image

Het Agentschap heeft samenwerkingsovereenkomsten (memoranda van overeenstemming of intentieverklaringen tot samenwerking) ondertekend met regelgevende instanties in vier landen: Australië, Canada, Japan en de Verenigde Staten van Amerika. Deze overeenkomsten werden gesloten in 2010/2011. De samenwerking bestaat vooral uit het uitwisselen van informatie, goede praktijken en wetenschappelijke kennis.

Voornoemde overeenkomsten op het gebied van technische en wetenschappelijke samenwerking kunnen ondersteund worden door voortschrijdende werkprogramma's. De interactie met ECHA's zusterorganisaties verloopt onder meer via video-/telefoonconferenties van directeuren en via vergadersessies van experts, de zogeheten Technische Dialoog, waarin deskundigen vergaderen over vastgestelde vraagstukken die een wederzijds belang hebben en van voordeel zijn voor alle partijen. De nadruk bij deze samenwerking ligt op het vaststellen van goede praktijken op het gebied van regelgeving, IT-tools en databases die relevant zijn voor het gezond beheren van chemische stoffen.

Uitwisseling van vertrouwelijke bedrijfsinformatie maakt onder de huidige overeenkomsten geen deel uit van de uitwisseling.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)