Toelichting op REACH

Het onderstaande overzicht bevat alle begeleidingsdocumenten die op deze website beschikbaar zijn of zullen worden. Ze zijn ontwikkeld met medewerking van een groot aantal belanghebbenden (industrie, lidstaten en non-gouvernementele organisaties) binnen projecten die door de Commissie werden beheerd. De doelstelling van deze documenten is de implementatie van REACH te vergemakkelijken door goede praktijken om aan de verplichtingen te voldoen te beschrijven.

Sommige van deze documenten zijn of zullen worden vertaald in officiële EU-talen. De vertalingen kunnen via deze webpagina worden opgeroepen: gebruik het taalmenu in de rechterbovenhoek van deze pagina.

Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen

 

Referentie:
Richtsnoer veiligheidsinformatiebladen
Beschrijving:
Dit richtsnoer geeft informatie over zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheet- SDS), over de specifieke vereisten voor de informatie die in iedere rubriek van een SDS moet worden opgenomen – met name met betrekking tot de veranderingen als gevolg van de verschillende herzieningen van Bijlage II van REACH en de overgangsperioden voor tenuitvoerlegging van deze veranderingen. Het geeft tevens algemene informatie over het type stoffen en mengsels waarvoor een SDS moet worden verstrekt en door wie.
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see Guidance consultation procedure
 
volledig PDF-document downloaden (13/11/2015)
Beknopt richtsnoer
volledig PDF-document downloaden
Meer informatie op de ECHA-website
Lees verder

Alles bekijken »

Categories Display