Prassi multilingwi

L-ECHA tippubblika l-maġġoranza tal-kontenut tal-internet tagħha u tad-dokumenti pubbliċi tagħha (bħal gwidi, gwidi prattiċi, skedi informattivi,  manwali tal-IT, fuljetti informattivi, kif ukoll id-deċiżjonijiet tagħha ta' applikazzjoni ġenerali fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Ma tittraduċix materjal b'aħbarijiet, aġġornamenti frekwenti tal-kontenut fuq l-internet u informazzjoni minn bażijiet tad-dejta jew materjal kumpless ta' gwida xjentifika regolatorja.

It-traduzzjonijiet huma aċċessibbli fuq din il-websajt billi tibdel il-lingwa standard fil-menù nżuli li ssib fir-rokna fuqanija tal-lemin ta' kull paġna. Il-librerija tad-dokumenti tagħti wkoll aċċess faċli għad-dokumenti tradotti, li jistgħu jiġu kklassifikati skont it-tip jew il-kategorija.

It-traduzzjonijiet tad-dokumenti u tas-siti tal-internet tal-ECHA jsiru miċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea li jinsab fil-Lussemburgu u li joffri servizzi ta' traduzzjoni għall-aġenziji kollha tal-UE.

Id-deċiżjonijiet individwali tal-ECHA u talbiet oħrajn relatati mal-informazzjoni pprovduta fid-dossiers ta' reġistrazzjoni jew magħhom huma ppubblikati fil-lingwa tad-dossier, f'konformità mar-Regolament tal-Lingwi (Regolament Nru. 1 tal-1958, kif sussegwentement emendat). Fuq talba l-ECHA tista' tagħmel eċċezzjoni u dejjem meta jippermettu r-riżorsi tagħha, biex tipprovdi traduzzjonijiet ta' korteżija ta' komunikazzjoni bħal din.

Il-lingwi uffiċjali tal-UE huma l-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Isvediż