X'informazzjoni għandek bżonn

Ir-rekwiżiti minimi ta’ data għar-reġistrazzjoni tas-sustanza tiegħek huma speċifikati fl-Annessi VI - X għal REACH. Ir-rekwiżiti legali (rekwiżiti ta’ informazzjoni standard) huma kumulattivi u jiddependu mill-medda ta’ tunnellaġġ tas-sustanza li timmanifattura jew timporta. Ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni preċiżi għal kull sustanza individwali jvarjaw, skont it-tunnellaġġ, l-użu u l-esponiment, kif ukoll skont il-karatteristiċi tas-sustanza.

Għandek tirrapporta din l-informazzjoni fid-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek, li għandu jitħejja b’mod konġunt mill-kumpaniji kollha li jirreġistraw l-istess sustanza. Id-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek għandu jkun ibbażat fuq riżultati ta’ testijiet affidabbli jew fuq informazzjoni miksuba b’mezzi alternattivi, jekk dan ikun jista’ jiġi xjentifikament ippruvat.  Minħabba n-natura tas-sustanza tiegħek xi rekwiżiti ta’ informazzjoni jistgħu jiġu adattati.

Gwida speċifika dettaljata dwar kif tissodisfa dawn ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni tinsab fis-sottokapitoli rilevanti tal-Gwida dwar ir-Rekwiżiti tal-Informazzjoni u l-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika, il-Kapitolu R.7.

Kwalunkwe studju meħtieġ biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-informazzjoni definiti fl-Anness IX u X m’għandux isir fl-istadju tar-reġistrazzjoni. Minflok, għandek tiżviluppa proposta ta’ ttestjar, tinkludiha fid-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek u tissottomettiha lill-ECHA.

Fil-parti konġunta tad-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek trid tinkludi tliet tipi prinċipali ta’ informazzjoni:

  1. Il-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi tas-sustanza.
  2. Il-karatteristiċi ambjentali tas-sustanza.
  3. Il-karatteristiċi tas-sustanza mil-lat ta’ saħħa tal-bniedem.

Iċċekkja mal-koreġistranti tiegħek liema informazzjoni diġà hija disponibbli u liema informazzjoni trid tikseb jew tiġġenera. Għandek tivvaluta l-kwalità tal-informazzjoni dwar il-periklu. Minkejja l-obbligu ta’ sottomissjoni konġunta, kull reġistrant huwa individwalment responsabbli mid-data li jinvoka għar-reġistrazzjoni tiegħu.

L-ammont ta’ informazzjoni meħtieġa jiddependi mill-ogħla tunnellaġġ meħtieġ li jiġi kopert fis-sottomissjoni konġunta. Il-kondiviżjoni tad-data u s-sottomissjoni konġunta huma mfassla biex jiġu kondiviżi l-kostijiet attwali bejn il-koreġistranti kollha li jeħtieġu d-data.

Skont il-karatteristiċi tas-sustanza u l-informazzjoni disponibbli, ċerti testijiet ma jistgħux jew ma jeħtiġux isiru. Dawn is-sitwazzjonijiet jissejħu “adattamenti” (l-Anness XI għal REACH).  

Barra minn hekk, fil-parti individwali tiegħek tad-dossier, trid tinkludi informazzjoni speċifika għall-kumpanija dwar:

  • L-identifikazzjoni tas-sustanza (kostitwenti, impuritajiet, addittivi).
  • L-użu u l-kundizzjonijiet tal-użu tas-sustanza tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tas-sustanza (mill-manifattura sal-iskart).

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)