Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek f'REACH-IT

Jekk inti reġistrant membru u taqbel mal-informazzjoni kollha ppreżentata mir-reġistrant ewlieni f'ismek, inti tista' tipprepara b'mod sħiħ id-dossier ta' reġistrazzjoni tiegħek f'REACH-IT. F'dan il-każ, inti għandek tinstalla IUCLID.

Biex tuża din l-għażla, inti teħtieġ li tilloggja f'REACH-IT. Fil-paġna ewlenija ta' REACH-IT taħt Submit a dossier (Ippreżenta dossier), agħżel l-għażla Prepare online in REACH-IT (Ipprepara onlajn f'REACH-IT).

Inti l-ewwel teħtieġ li tagħżel il-preżentazzjoni konġunta li inti tixtieq tissieħeb magħha biex tirreġistra s-sustanza tiegħek.

Wara, il-wizard tal-ħolqien tad-dossier tar-REACH-IT sejjer jiggwidak tul il-proċess u l-oqsma li teħtieġ timla. Inti ser ikollok bżonn tipprovdi dan li ġej:

  • L-identità u l-kompożizzjoni tas-sustanza
  • Il-klassifikazzjoni u t-tikkettar (jekk differenti minn tar-reġistrant ewlieni)
  • Kwantitajiet, siti, użi tas-sustanza stmati
  • Gwida dwar l-użu sigur tas-sustanza kimika jew rapport tas-sigurtà kimika (CSR), jekk ma tiddependix fuq l-informazzjoni ppreżentata mir-reġistrant ewlieni u tippreżenta tiegħek stess.
  • Sommarju ta' valutazzjoni PBT (persistenti, bijoakkumulattiv u tossiku), biss jekk tipprovdi s-CSR tiegħek stess
  • Informazzjoni amministrattiva bażika dwar il-kumpanija tiegħek.