Sett ta’ għodod ta’ QSAR

It-Toolbox hija applikazzjoni tas-softwer intenzjonata biex tintuża mill-gvernijiet, l-industrija tas-sustanzi kimiċi u partijiet imsieħba oħra biex tipprovdi ċerta informazzjoni nieqsa rigward id-data tal-(eko)tossiċità meħtieġa għall-evalwazzjoni tal-perikli tas-sustanzi kimiċi. It-Toolbox tinkorpora informazzjoni u għodda minn diversi sorsi fi fluss ta' ħidma loġiku. Kruċjali għal dan il-fluss ta' ħidma huwa r-raggruppament tas-sustanzi kimiċi f'kategoriji ta' sustanzi kimiċi.

Il-karatteristiċi seminali tat-Toolbox huma:

  1. L-identifikazzjoni tal-karatteristiċi strutturali relevanti u l-mekkaniżmu potenzjali jew mod ta' azzjoni ta' sustanza kimika li tkun ġiet identifikata.
  2. L-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi oħra li għandhom l-istess karatteristiċi strutturali u/jew mekkaniżmu jew mod ta' azzjoni.
  3. L-użu ta' data sperimentali eżistenti biex tipprovdi ċerta data nieqsa.

 

Eżempji illustrattivi mat-Toolbox tal-OECD QSAR

Image
L-eżempji illustrattivi jippromwovu l-użu tat-Toolbox tal-OECD QSAR għad-data ta' skadenza tal-2018. Parti 1, nota introduttorja, tipprovdi informazzjoni ta' sfond fuq it-Toolbox tal-OECD QSAR fosthom konsiderazzjonijiet ġenerali. Parti 2 fiha l-eżempji ta' studji għal sustanzi magħżula.
 

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)