Tagħlimiet meħuda mill-evalwazzjoni tad-dossier

B'konformità ma' Artikolu 54 ta' REACH, sat-28 ta' Frar ta' kull sena, l-ECHA għandha tippubblika rapport fuq il-progress li għamlet matul is-sena kalendarja preċedenti b'relazzjoni għall-valutazzjoni. F'dawn ir-rapporti, l-ECHA hija mitluba b'mod speċifiku, biex tinkludi r-rakkomandazzjonijiet lill-reġistranti potenzjali biex tkattar l-iżvilupp fil-kwalità ta' reġistrazzjonijiet futuri. Konsultazzjoni prattika simili hija disponibbli speċjalment għal dak li jirrigwarda l-Gwidi Prattiċi relatati u l-eżempji llustrattivi ppubblikati tal-aqwa approċċi.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)