Netwerks

L-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ sostituzzjoni tal-ECHA b’sustanzi kimiċi aktar sikuri teħtieġ il-kollaborazzjoni bejn bosta partijiet ikkonċernati. In-netwerks kollaborattivi għandhom rwol importanti fil-koordinazzjoni u fl-avvanz tal-innovazzjoni u s-sostituzzjoni infurmata.

Netwerk dwar is-sostituzzjoni

L-ECHA stabbilixxiet netwerk għall-partijiet interessati għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar is-sostituzzjoni u l-promozzjoni ta’ kollaborazzjoni transkonfinali fi ħdan l-UE. Il-laqgħa inawgurali saret f’Ottubru 2017.

Interessat li tingħaqad man-netwerk? Dan huwa miftuħ għall-partijiet interessati kollha interessati li jappoġġjaw b’mod attiv l-inizjattivi ta’ sostituzzjoni fl-UE, u se jlaqqa' flimkien lill-awtoritajiet u lill-aġenziji pubbliċi, lill-industrija, lill-NGOs, lill-akkademiċi u lill-konsulenti.

 

 Sostituzzjoni b’sustanzi kimiċi aktar sikuri - Netwerk Ewropew għall-Kondiviżjoni tal-Informazzjoni

Il-grupp ta’ LinkedIn huwa spazju ta’ kollaborazzjoni fejn wieħed jiddiskuti u jikkondividi informazzjoni dwar is-sostituzzjoni b’sustanzi kimiċi aktar sikuri. Il-grupp għandu l-għan li jlaqqa' flimkien lill-awtoritajiet, lill-assoċjazzjonijiet tal-industrija, lill-kumpaniji, lir-riċerkaturi, lill-NGOs u lil atturi rilevanti oħrajn b'interess mixhud u b’esperjenza fis-sostituzzjoni fil-livell tal-UE.

 Netwerk ta’ REACH SEA u Analiżi ta’ prattikanti Alternattivi

In-netwerk ta’ REACH SEA u Analiżi ta’ prattikanti ta’ Alternattivi (NeRSAP, Network of REACH SEA and Analysis of Alternatives practitioners) ġie stabbilit biex jippromwovi l-iskambju ta’ fehmiet u informazzjoni dwar kunċetti, metodi u esperjenzi relatati mal-analiżi soċjoekonomika u l-analiżi ta’ alternattivi skont REACH u l-leġiżlazzjoni tal-UE jew nazzjonali dwar is-sustanzi kimiċi. In-netwerk huwa bbażat fuq il-kollaborazzjoni bejn l-ECHA, l-Istati Membri u l-partijiet interessati mill-industrija u l-NGOs.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display