Skip to Content
Skip to Content

Kwistjonijiet oħrajn li jaffettwaw l-utenti downstream

Kwistjonijiet oħrajn li jaffettwaw l-utenti downstream

DU u reġistrazzjoni ta' REACH

Jekk tiddependi fuq is-sustanzi kimiċi għall-operazzjonijiet tiegħek fl-UE, jaf inti affettwat mid-dati ta' skadenza għar-reġistrazzjoni ta' REACH L-aħħar data ta' skadenza biex tirreġistra s-sustanzi kimiċi eżistenti hija fil-31 ta' Mejju 2018 u tikkonċerna sustanzi mmanifatturati fi jew impurtati lejn l-UE/ŻEE bejn 1-100 tunnellata fis-sena.

Jekk il-fornituri ma rreġistrawx is-sustanzi sal-31 ta' Mejju 2018, iżda kellhom jagħmlu dan, dawn ma jistgħux ikomplu jfornuhom. Madankollu, tista' tieħu azzjoni biex tħares in-negozju tiegħek.

1. Identifika s-sustanzi kritiċi għan-negozju tiegħek

 • Dawn jinkludu sustanzi f'taħlitiet. Jekk tiddependi fuq sustanzi prodotti fl-UE li jistgħu jużaw sustanzi fil-produzzjoni, staqsi lill-fornituri tiegħek dwar l-istatus ta' reġistrazzjoni ta' REACH.
   

2. Ivverifika jekk is-sustanzi kimiċi tiegħek humiex diġà rreġistrati. 

 • Is-sustanzi rreġistrati huma elenkati fuq is-sit web tal-ECHA. Tista' wkoll tara min irreġistrahom.
   

3. Ivverifika jekk is-sustanzi għandhomx jiġu rreġistrati

 • Huwa probabbli li sustanza għandha tiġi rreġistrata jekk il-fornitur jimmanifattura jew jimporta aktar minn tunnellata fis-sena. Ċerti tipi ta' sustanzi ma għandhom ebda obbligu ta' reġistrazzjoni, bħal sustanzi naturali jew sustanzi li huma soġġetti għal reġistrazzjoni jew liċenzjar skont reġimi leġiżlattivi oħrajn bħas-sustanzi fl-ikel.
 

4. Għal kwalunkwe sustanza mhux irreġistrata, skopri jekk il-fornituri tiegħek għandhomx il-pjan li jirreġistrawhom. 

 • Żomm f'moħħok li rispons pożittiv jew reġistrazzjoni minn qabel mhumiex garanzija li l-fornitur ser ikompli bir-reġistrazzjoni ta' sustanza.
   

5. Fittex fornituri alternattivi, jekk ikun meħtieġ. 

 • Il-kumpaniji li rreġistraw is-sustanza jistgħu jinstabu fuq is-sit web tal-ECHA.
   

6. Ivverifika li l-utenti tiegħek ser ikunu koperti fir-reġistrazzjoni, b'mod partikolari jekk tuża sustanza b'mod ġdid.

 • L-utenti ta' sustanzi kimiċi għandhom id-dritt li jinfurmaw lill-fornituri dwar l-użi tagħhom biex b'hekk ikunu koperti fir-reġistrazzjoni. Dan jgħin biex jiżgura li l-użu tiegħek ikun kopert fix-xenarji ta' esponiment li tirċievi aktar tard.
 • Jekk topera f'settur organizzat, l-organizzazzjoni tas-settur tiegħek jaf tkun iġġenerat mapep tal-użu li jiddeskrivu l-użi tipiċi u l-kundizzjonijiet ta' użu f'format maqbul li r-reġistranti jistgħu jużaw faċilment. Dan jiffranka l-ħin, peress li ma jkunx meħtieġ li tikkuntattja l-fornitur tiegħek direttament. 
 

7. Jekk l-ebda fornitur ma jkun beħsiebu jirreġistra sustanza, ikkunsidra li timpurtaha direttament. 

 • Jekk timporta aktar minn tunnellata ta' sustanza fis-sena, trid tirreġistraha. 
 • Ir-rekwiżiti ta' reġistrazzjoni huma inqas komprensivi għal kwantitajiet sa 10 tunnellati fis-sena.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live1