Skip to Content
Skip to Content

Aktar dwar ir-responsabbiltajiet tal-utenti downstream

Aktar dwar ir-responsabbiltajiet tal-utenti downstream

Meta l-utenti downstream jirċievu SDS estiża għal sustanza jew taħlita, dawn iridu jistabblixxu jekk l-użu tagħhom huwiex appoġġjat mix-xenarji ta' esponiment (ES) jew l-informazzjoni dwar l-użu sigur ta' taħlita (SUMI) annessa mal-SDS. Il-formulaturi jridu jikkunsidraw ukoll l-użu previst tat-taħlitiet tagħhom mill-klijenti tagħhom.

Biex jivverifikaw jekk l-użu tagħhom huwiex appoġġjat, l-utenti downstream jeħtieġ li:

  1. Jiġbru informazzjoni dwar kif tintuża s-sustanza
  2. Jistabbilixxu jekk l-użu u l-kundizzjonijiet ta' użu effettivi jaqblux mal-kundizzjonijiet deskritti fix-xenarji ta' esponiment irċevuti.

Meta l-użu jkun appoġġjat, l-utenti downstream għandhom jiddokumentaw il-verifika u jipprovdu informazzjoni rilevanti dwar l-użu sigur lill-klijenti, jekk ikun meħtieġ. Meta l-użu ma jkunx appoġġjat, l-utenti downstream għandhom għadd ta' għażliet:

  • jimplimentaw il-kundizzjonijiet ta' użu deskritti fix-xenarju tal-esponiment li jkunu rċevew;
  • jagħmlu l-użu tagħhom magħruf mal-fornitur tagħhom u jitolbu xenarju ta' esponiment aġġornat;
  • jissostitwixxu s-sustanza b'sustanza differenti li għaliha mhuwiex meħtieġ xenarju ta' esponiment jew fejn ikunu disponibbli xenarji ta' esponiment li jkopru l-kundizzjonijiet tal-użu tagħhom. Inkella, jissostitwixxu l-proċess bi proċess li ma jeħtieġx is-sustanza;
  • isibu fornitur ieħor li jipprovdi s-sustanza jew it-taħlita b'xenarju ta' esponiment li jkopri l-użu tagħhom; jew
  • jippreparaw rapport dwar is-sigurtà kimika ta' utent downstream (DU CSR)

Għal darb'oħra, l-utenti downstream iridu jipprovdu informazzjoni dwar l-użu sigur lill-klijenti tagħhom, jekk ikun meħtieġ, u jaf ikollhom jirrapportaw lill-ECHA.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2