Skip to Content
Skip to Content

Rakkomandazzjoni għall-inklużjoni fil-Lista ta' Awtorizzazzjoni

Rakkomandazzjoni għall-inklużjoni fil-Lista ta' Awtorizzazzjoni

L-ECHA tivvaluta regolarment is-sustanzi mil-Lista ta’ Kandidati biex tiddetermina liema minnhom għandhom jiġu inklużi fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni bħala prijorità. Il-prijoritizzazzjoni tiġi bbażata fuq informazzjoni dwar il-karatteristiċi intrinsiċi, użu mxerred ħafna jew volumi għoljin li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rekwiżit tal-awtorizzazzjoni. L-ECHA tniedi konsultazzjoni pubblika ta’ 90 jum bħala parti mill-proċess.

Ir-rakkomandazzjoni ta' abbozz tinkludi, fost affarijiet oħra, din l-informazzjoni:

  • Data tat-Terminazzjoni li minnha t-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ sustanza huwa pprojbit, sakemm ma tingħatax awtorizzazzjoni jew l-użu ma jkunx eżentat mill-awtorizzazzjoni;
  • Id-data l-iktar tard tal-applikazzjoni li sa din id-data għandhom jiġu riċevuti l-applikazzjonijiet jekk l-applikant jixtieq ikompli jqiegħed fis-suq jew jużaha wara d-data tat-terminazzjoni;
  • Perjodi ta’ reviżjoni għal ċertu użu, jekk ikun hemm;
  • Użu eżentat mir-rekwiżit tal-awtorizzazzjoni, jekk ikun hemm.

Il-Kumitat tal-Istati Membri jipprepara l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz ta’ rakkomandazzjoni waqt li jikkunsidra l-kummenti li jirċievi waqt il-konsultazzjoni pubblika.

L-opinjoni tal-kumitat u l-kummenti riċevuti waqt il-konsultazzjoni pubblika se jgħinu lill-ECHA tiffinalizza r-rakkomandazzjoni tagħha. Ir-rakkomandazzjoni tal-ECHA tiġi ppreżentata lill-Kummissjoni Ewropea, li tiddeċiedi dwar is-sustanzi li għandhom jiġu inklużi fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni.

Eżenzjonijiet

Hemm xi eżenzjonijiet ġeneriċi mir-rekwiżit tal-awtorizzazzjoni. Minbarra dawn l-eżenzjonijiet ġeneriċi, l-ECHA tista’ tipproponi eżenzjonijiet speċifiċi għal sustanzi u użu, meta tkun diġà teżisti leġiżlazzjoni tal-UE li tipprovdi r-rekwiżiti minimi għall-kontroll kif suppost tar-riskji biex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent.

Dawn l-eżenzjonijiet huma ddettaljati fir-rakkomandazzjoni li l-ECHA tippreżenta lill-Kummissjoni.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live1