Artikli ttrattati

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) jistabbilixxi regoli dwar l-użu ta’ oġġetti trattati bi, jew li jinkorporaw b’intenzjoni, prodott bijoċidali wieħed jew iktar.

Skont ir-regolament, l-oġġetti jistgħu jkunu trattati biss bi prodotti bijoċidali li jinkludu sustanzi attivi approvati fl-UE. Din hija bidla mid-Direttiva dwar il-Prodotti Bijoċidali (revokata mill-BPR mill-1 ta’ Settembru 2013), fejn oġġetti importati minn pajjiżi terzi jistgħu jiġu ttrattati b’sustanzi mhux approvati fl-UE - bħal sufanijiet u żraben li fihom DMF.

Il-kumpaniji għandhom ikunu lesti wkoll li jipprovdu informazzjoni lil konsumaturi dwar it-trattament bijoċidali tal-oġġett li jkunu qegħdin ibigħu. F’każ li konsumatur jitlob informazzjoni dwar oġġett trattat, il-fornitur għandu jipprovdiha mingħajr ħlas fi żmien 45 jum.

Tikkettar ta’ oġġetti trattati

Manifatturi u importaturi ta’ oġġetti trattati għandhom ikunu ċerti li l-prodotti huma ttikkettati kemm skont ir-regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ kif ukoll skont il-ħtiġijiet addizzjonali definiti mir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali.

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) jeħtieġ li l-manifatturi u l-importaturi tal-oġġetti trattati jittikkettaw l-oġġetti trattati meta: 

  1. tkun saret pretensjoni li l-oġġett trattat għandu karatteristiċi bijoċidali
     
  2. huwa meħtieġ fil-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva miżmuma fil-prodott bijoċidali użat biex jitratta l-oġġett.

It-tikketti għandhom ikunu jinftiehmu faċilment u jkunu viżibbli għall-konsumaturi.

Miżuri tranżizzjonali għall-oġġetti trattati

Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) jipprovdi li għal numru ta’ miżuri jiffaċilita t-tranżizzjoni mis-sistema tad-Direttiva għall-Prodotti Bijoċidali (BPD) għar-regolament il-ġdid.

Mill-1 ta’ Settembru 2013, is-sustanzi attivi ġodda misjuba fil-prodott bijoċidali użati fit-trattament tal-oġġetti trattati, għandhom ikunu jew mniżżla fl-Anness I, diġà approvati jew inkella taħt evalwazzjoni għat-tip ta’ prodott rilevanti.

Għas-sustanzi attivi li sal-1 ta’ Settembru 2013 kienu għadhom mhux fil-proċess ta’ approvazzjoni, ġie stabbilit perjodu ta’ tranżizzjoni (Artikolu 94 tal-BPR). Id-dossiers bl-applikazzjoni mimlija dwar is-sustanza attiva kellhom jintbagħtu sal-1 ta’ Settembru 2016.

Wara l-1 ta’ Marzu 2017, m’għadux possibbli li fis-suq tal-UE jitqiegħdu oġġetti trattati bi prodott bijoċidali (jew li jinkorporaw b’mod intenzjonali prodott bijoċidali) li fihom sustanza attiva li mhux approvata diġà, li mhux elenkata fl-Anness I, jew li mhux qed tiġi vvalutata.

Jekk l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva tiġi rrifjutata (pereżempju minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-miżata rilevanti) jew tiġi adottata deċiżjoni ta’ nuqqas ta’ approvazzjoni, oġġetti li kienu trattati jew li kienu jinkorporaw prodott bijoċidali li għandhom din is-sustanza attiva m’għandhomx jitqiegħdu aktar fis-suq sa minn 180 ġurnata minn dik id-deċiżjoni.

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar is-sustanza attiva permessa f’oġġetti trattati fid-dokument relatat fit-taqsima “Ara wkoll”.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)