Proċedura ta' applikazzjoni u valutazzjoni

Il-kumpaniji se jużaw għodod ta’ preżentazzjoni elettroniċi biex japplikaw għall-kontroll tas-similarità kimika. L-applikazzjonijiet jiġu ppreżentati lill-ECHA permezz ta’ R4BP 3 bħala fajl ta' IUCLID. Għal applikazzjonijiet konġunti, wieħed mill-applikanti l-ewwel għandu jikkuntattja lill-ECHA permezz tal-Uffiċċju ta’ Informazzjoni tal-ECHA biex jirċievi n-numru tal-applikazzjoni konġunta.

Din il-graff turi deskrizzjoni tal-proċedura tal-applikazzjoni għall-kontroll tas-similarità kimika.

Passi

Il-proċess tal-applikazzjoni għandu diversi passi. Kull pass jeħtieġ li jitlesta qabel ma l-applikazzjoni tkun tista’ timxi għall-pass li jmiss. Huwa importanti li l-applikant ikun żgur li d-dati ta’ skadenza applikabbli kollha jiġu ssodisfati, inkella l-applikazzjoni tiġi miċħuda matul il-proċess.

 

Immaġni

Applikazzjoni konġunta: wieħed mill-applikanti jikkuntattja lill-ECHA biex jirċievi n-numru tal-applikazzjoni konġunta.

 
Immaġni

Applikazzjoni individwali: L-applikant jippreżenta l-applikazzjoni permezz ta’ R4BP 3.

Applikazzjoni konġunta: L-applikanti kollha jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom.

 
Immaġni

L-ECHA tiċċekkja li l-applikazzjoni u d-data jkunu ġew ippreżentati fil-format korrett u tibgħat il-fattura tal-ħlas permezz ta’ R4BP 3.

 
Immaġni

L-applikant iħallas il-ħlas relatat lill-ECHA fi żmien 30 ġurnata mid-data tal-fattura.

 
Immaġni

L-ECHA taċċetta l-applikazzjoni u tibda tivvaluta s-similarità kimika.

 
Immaġni

Jekk hija meħtieġa informazzjoni addizzjonali biex titwettaq il-valutazzjoni, l-ECHA se titlob l-informazzjoni nieqsa mill-applikant. Fl-istess ħin, l-ECHA se tispeċifika limitu ta' żmien għall-applikant biex jippreżenta din l-informazzjoni.

 
Immaġni

L-applikant għandu 15-il ġurnata biex jikkummenta dwar ir-riżultat tal-valutazzjoni.

 
Immaġni

L-ECHA se toħroġ ir-riżultat finali.

 

Atturi

L-atturi ewlenin fil-proċess tal-preżentazzjoni tad-dossier huma:

Applikanti

L-applikanti għandhom ir-responsabbiltà li jipprovdu dossiers bl-informazzjoni kollha rilevanti relatata mal-kontroll tas-similarità kimika u li jipprovdu l-informazzjoni addizzjonali jekk tintalab mill-ECHA. L-applikanti huma responsabbli mill-kwalità tad-data fid-dossiers tagħhom.

ECHA

L-ECHA hija responsabbli biex tiżgura li l-informazzjoni fid-dossiers hija f’format korrett. L-ECHA twettaq ukoll il-valutazzjoni tal-kontroll tas-similarità kimika u tiżgura li l-proċess ta’ preżentazzjoni jipproċedi fi ħdan l-iskedi ta’ żmien fil-mira.
 

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)