Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Occupational exposure limits – Consultations on OEL recommendation

Bħala parti mill-proċess għall-istabbiliment tal-limiti ta’ esponiment okkupazzjonali (OELs), l-ECHA tħejji rapport xjentifiku biex jiġi kkunsidrat mill-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji (RAC). Bl-informazzjoni pprovduta matul il-konsultazzjonijiet, ir-rapport tal-ECHA jifforma l-anness tal-opinjoni tar-RAC diskussa fil-laqgħat plenarji tar-RAC. Il-konsultazzjonijiet isiru biex il-partijiet ikunu jistgħu jikkummentaw dwar ir-rapport u biex jappoġġaw lir-RAC fl-adozzjoni ta’ opinjoni dwar il-limiti ta’ esponiment okkupazzjonali.

Il-partijiet huma mistiedna jikkummentaw dwar il-proposti tal-OEL miftuħa għall-konsultazzjoni, u indikati fit-tabella tas-sustanza hawn taħt.

Ara l-paġna tal-evalwazzjonijiet tas-sustanzi tal-OEL għal ħarsa ġenerali sħiħa tal-attività tal-OEL dwar is-sustanza. 

Jekk jogħġbok innota: Il-kumitati tal-ECHA mhux se jqisu l-kummenti li jaslu wara l-iskadenza finali fil-proċess tat-tfassil tal-opinjoni tagħhom u se jitqiesu biss il-kummenti li jindirizzaw is-suġġett tat-talba.

Il-konsultazzjonijiet jagħlqu fit-23:59 ħin ta’ Ħelsinki (EET, EEST)

Kunfidenzjalità

L-informazzjoni sottomessa tista’ tkun mhux kunfidenzjali jew kunfidenzjali. Jekk tiddikjara li l-informazzjoni hija kunfidenzjali, jeħtieġ li tipprovdi ġustifikazzjoni. Kwalunkwe informazzjoni ddikjarata kunfidenzjali se tkun disponibbli biss għall-ECHA, inklużi l-Kumitati tagħha, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea, jekk ikun xieraq. Jekk tissottometti informazzjoni kunfidenzjali, ġentilment nitolbuk ukoll tissottometti verżjoni mhux kunfidenzjali tal-informazzjoni. Il-kummenti u l-annessi mhux kunfidenzjali se jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-ECHA wara li tingħalaq il-konsultazzjoni.

There are currently no ongoing consultations.
 
Boron and its compounds 233-139-2
215-575-5
215-540-4
215-125-8
10043-35-3
1332-77-0
1330-43-4
1303-86-2
12/01/2024 ECHA scientific report Details