Sustanza li jfixklu s-sistema endokrinali

Fl-organiżmi kollha, l-ormoni jorbtu mas-sistema nervuża u l-funzjonijiet tal-ġisem bħat-tkabbir u l-iżvilupp, l-immunità, il-metaboliżmu, ir-riproduzzjoni u l-imġiba. Is-sustanzi kimiċi li huma "sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali" jistgħu jinterferixxu mas-sistema ormonali u b'hekk jipproduċu effetti li jagħmlu ħsara kemm lill-bnedmin kif ukoll l-organiżmi slavaġ.

Is-sustanzi li jinteraġixxu mas-sistema ormonali iżda li ma jikkawżawx effetti li jagħmlu ħsara jissejħu "sustanzi ormonikament attivi" jew "sustanzi attivi endokrinali". Madankollu, il-linja bejn l-attività endokrinali u t-tfixkil endokrinali mhux dejjem ikun ċar peress li, f'xi każijiet, l-effett jista' jkun evidenti biss wara ċertu żmien.

Firxa wiesgħa ta' sustanzi, kemm naturali kif ukoll magħmula mill-bnedmin, huma maħsuba li jikkawżaw tfixkil endokrinali. Xi drabi, l-effetti kkawżati minn sustanza li tfixkel l-endokrina jidhru biss ħafna żmien wara l-esponiment. Pereżempju, l-esponiment ta' fetu fil-ġuf għal sustanza li tfixkel l-endokrina jista' jwassal għal effetti li jaffettwaw is-saħħa tal-adult u possibbilment anki tal-ġenerazzjonijiet futuri.

Fl-organiżmi slavaġ, l-effetti li jistgħu jkunu relatati mat-tfixkil endokrinali, ġew osservati fil-molluski, il-krustaċeji, il-ħut, ir-rettili, l-għasafar u l-mammiferi f'diversi partijiet tad-dinja. F'xi speċijiet, l-indeboliment tar-riproduzzjoni kkawża tnaqqis fil-popolazzjoni.

Fil-bnedmin, l-istudji epidemjoloġiċi ssuġġerew li s-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali setgħu kienu responsabbli għal bidliet fis-saħħa tal-bniedem matul dawn l-aħħar deċennji. Dawn jinkludu għadd dejjem jonqos ta' sperma, inċidenza akbar ta' tfal subien mwielda b'malformazzjonijiet ġenitali, u żidiet f'ċerti tipi ta' kanċer li huma magħrufa bħala sensittivi għall-ormoni. B'mod aktar kontroversjali, ġew issuġġeriti rabtiet ma' indeboliment fl-iżvilupp newrali u l-imġiba sesswali.

Skont REACH, is-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali jistgħu jiġu identifikati bħala Sustanzi ta' Tħassib Serju Ħafna flimkien ma' sustanzi kimiċi magħrufa li jikkawżaw il-kanċer, mutazzjonijiet u tossiċità għar-riproduzzjoni. L-għan huwa li l-użu tagħhom jitnaqqas u li fl-aħħar mill-aħħar jiġu ssostitwiti b'alternattivi aktar siguri.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.