Skip to Content
Skip to Content

Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni

(ippubblikata b'konformità mal-Artikolu 59(10) tar-Regolament REACH)

Lista ta' Kandidati ta' sustanzi ta' tħassib serju ħafna għall-Awtorizzazzjoni

Noti:

  • Verżjoni awtentika: Il-Lista tal-Kandidati ppubblikata fuq dan is-sit web biss hija meqjusa awtentika. Il-kumpaniji jistgħu jkollhom obbligi legali immedjati wara l-inklużjoni ta’ sustanza fil-Lista tal-Kandidati fuq dan is-sit web inkluż b’mod partikolari l-Artikoli 7, 31 u 33 tar-Regolament REACH.
  • Identifikaturi numeriċi: Kull entrata fil-lista tal-kandidati tkopri kemm forom anidri kif ukoll dawk idrati ta’ sustanza. In-numru CAS muri f’entrata huwa tipikament għall-forma anidra. Forom idrati tas-sustanza identifikati minn numri CAS oħra għadhom jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tal-entrata.
  • Identifikaturi numeriċi oħra: Għal dawk l-entrati b’“-” fil-kolonni tan-numri EC u tan-numri CAS, inventarju mhux eżawrjenti tan-numri tar-Reġistru EC u/jew dak CAS li jiddeskrivi sustanzi jew gruppi tas-sustanzi kkunsidrati li jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni tal-entrata fil-Lista tal-Kandidati huwa inkluż, fejn prattikament possibbli. Din l-informazzjoni tista’ tiġi aċċessata permezz tal-buttuna “Dettalji” tal-entrata magħżula.

Dodecamethylcyclohexasiloxane

D6 Nru KE: 208-762-8 Nru CAS: 540-97-6
Raġuni għall-inklużjoni
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Data tal-inklużjoni
27/06/2018
Deċiżjoni
Stal-IUCLID
Dokument ta’ appoġġ
Tweġiba għall-kummenti
Rimarki
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) meets the criteria of Article 57 (d) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is persistent, bioaccumulative and toxic when it contains ≥ 0.1 % w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7). In addition to its intrinsic properties, it also meets the criteria of Article 57 (e) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is very persistent and very bioaccumulative (vPvB) when it contains ≥ 0.1 % w/w decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC No. 208-764-9) or ≥ 0.1% w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7).

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2