Daudzvalodības prakse

ECHA publicē lielāko daļu sava tīmekļa satura un daudzus savus publiskos dokumentus (piemēram, vadlīnijas, praktiskos ceļvežus, faktu lapas, informatīvos bukletus, kā arī vispārēji piemērojamos lēmumus) visās oficiālajās ES valodās. Tā netulko paziņojumus presei, ziņas, bieži atjauninātu tīmekļa un sociālo plašsaziņas līdzekļu saturu, kā arī informāciju no datubāzēm vai sarežģītiem regulatīvo zinātnisko vadlīniju dokumentiem.

Attiecīgā gadījumā ECHA arī organizē apspriedes, lai iegūtu atsauksmes no ieinteresētajām personām un apkopotu zinātnisko informāciju par regulatīvajiem procesiem. Attiecībā uz konsultācijām, kas paredzētas konkrētai ieinteresēto personu grupai, ECHA rīko konsultāciju valodā/valodās, kam būtu jāļauj šādām ieinteresētajām personām sniegt meklējamo ieguldījumu un informāciju. Attiecībā uz konsultācijām, kas paredzētas plašai auditorijai, ECHA visās oficiālajās ES valodās publicē i) ziņu paziņojumu, kurā informē sabiedrību par konsultāciju sākumu, un ii) katras šādas konsultācijas kopsavilkumu (izklāstot tās pamatojumu, mērķus un meklējamo informāciju).

Atbildes uz abu veidu konsultācijām var tikt iesniegtas jebkurā ES oficiālajā valodā.

Tulkojumi ir pieejami šajā tīmekļa vietnē, mainot noklusējuma valodu nolaižamajā izvēlnē, kas atrodas katras lapas augšējā labajā stūrī. Dokumentu bibliotēka nodrošina arī ērtu piekļuvi tulkotajiem dokumentiem, kurus var šķirot pēc veida vai kategorijas.

ECHA dokumentus un tīmekļa lapas tulko Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs, kas atrodas Luksemburgā un nodrošina tulkošanas pakalpojumus visām ES aģentūrām.

ECHA individuālos lēmumus un citus pieprasījumus saistībā ar informāciju, kas sniegta reģistrācijas dokumentācijā vai kopā ar to, izdod dokumentācijas valodā saskaņā ar Valodu regulu (1958. gada Regulu Nr. 1, ar turpmākiem grozījumiem). Izņēmuma kārtā un ja tās resursi to ļauj, ECHA pēc pieprasījuma var nodrošināt šādas saziņas neoficiālus tulkojumus.

ES oficiālās valodas ir angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.