Daudzvalodības prakse

ECHA publicē lielāko daļu tīmekļa vietnes satura un publisko dokumentu (piemēram, vadlīnijas, praktiskās rokasgrāmatas, faktu lapas,  IT lietotāju rokasgrāmatas, informatīvās brošūras, kā arī vispārēji piemērojamus lēmumus visās ES oficiālajās valodās. Netiek tulkoti jaunumi, biežāk atjaunojamais tīmekļa vietnes saturs, informācija no datu bāzēm, kā arī sarežģītākie regulatīvo zinātnisko vadlīniju teksti.

Tulkotajam saturam var piekļūt, nomainot noklusējuma valodu nolaižamajā izvēlnē, kas atrodas katras tīmekļa lapas augšējā labajā stūrī. Turklāt dokumentu bibliotēka nodrošina ātru piekļuvi tulkotajiem dokumentiem, kurus var atlasīt pēc veida un kategorijas.

ECHA dokumentus un tīmekļa lapas tulko Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs, kas atrodas Luksemburgā un nodrošina tulkošanas pakalpojumus visām ES aģentūrām.

ECHA atsevišķos lēmumus un citas prasības saistībā ar informāciju, kas norādīta reģistrācijas dokumentācijās vai kopā ar tām, nodrošina dokumentācijas valodā atbilstoši Valodu regulai (1958. gada Regula Nr. 1, ar vēlākiem grozījumiem). Izņēmuma gadījumos un, ja ir pieejami resursi, ECHA pēc pieprasījuma var nodrošināt minēto ziņojumu neoficiālu tulkojumu.

ES oficiālās valodas ir :angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru.